Segítsük az elnyomottakat!

„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, segítsétek az elnyomottakat, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét!” (Ésaiás könyve 1,17)

Jézus, a drága Megváltó, a mi példaképünk, emberként sziklaszilárd volt az igazság és a kötelességek cselekvésében. Élete az igazi figyelmesség és udvariasság tökéletes szemléltetése volt. A kedvesség és szelídség jó illata áradt jelleméből. Mindig volt egy-egy vigasztaló és bátorító szava a szűkölködők és kizsákmányoltak számára, és mindig szeretettel tekintett rájuk.

Amikor gondterhelt és elnyomott emberekkel találkozol, akik nem tudják, hová forduljanak segítségért, támogasd őket szívvel-lélekkel! Nem Isten terve az, hogy gyermekei magukba zárkózzanak és ne érdeklődjenek a náluk kevésbé szerencsések iránt. Gondolj arra, hogy Jézus értük ugyanúgy meghalt, mint érted. A kedvesség megnyitja számodra az utat, hogy segíts rajtuk, megnyerd bizalmukat, reményt és bátorságot önts szívükbe. (30. levél, 1887)

Ne engedje meg senki, hogy üzleti érdekei megfosszák emberségességétől, jóindulatától! Kedves szavaink, bizalomkeltő tekintetünk, megértő közeledésünk nagy érték. A valóban udvarias és előzékeny emberek gyógyító és felemelő hatást gyakorolnak a szegényekre és elnyomottakra, a betegség és nyomor miatt lesújtottakra. Ne tartsuk vissza tőlük a gyógyító balzsamot, amelyet a kedves bánásmód jelent számukra! (30. levél, 1897)

Az igazság, könyörületesség és minden jótétemény dicsérő éneket fakaszt a mennyben. Az Atya látja azokat, akik irgalmasan cselekszenek, és legértékesebb kincsei közé számlálja őket. „Az enyéim lesznek, így szól a Seregek Ura, azon a napon, amikor felveszem ékszereimet.” (Malakiás könyve 3,17) A szűkölködők és szenvedők érdekében véghezvitt minden cselekedetre úgy tekintenek a mennyben, mintha Jézussal tettük volna. (Bizonyságtételek, II. köt., 25. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor