Krisztus közel van hozzánk – a szenvedők személyében

„Mezítelen voltam, és felruháztatok engem.” (Máté evangéliuma 25,35–36)

Jézus Krisztus így szól hozzánk: Éhes és szomjas voltam. Idegen voltam. Én voltam a beteg, és én voltam börtönben. Mialatt te a szekrényedet teleraktad ruhákkal, én hiányt szenvedtem. Amíg te élvezeteknek hódoltál, addig én börtönben sínylődtem. (…)

Amikor néhány falat kenyeret kiosztottál az éhező szegényeknek, és silány ruhákat adtál nekik, hogy védekezhessenek a metsző hideg ellen – gondoltál-e arra, hogy a dicsőség Urának adod? Életed minden napján közel voltam hozzád a szenvedők személyében, de te nem kerestél fel engem. Nem akartál velem közösségre lépni. Így én sem ismerlek téged. (Jézus élete, 639. o.)

A keresztény világban sokat költenek díszekre, ékszerekre, amelyek ára elegendő volna minden éhező táplálására, a ruhátlanok felöltöztetésére nagy- és kisvárosainkban – anélkül, hogy a szelíd és alázatos Jézus hitvalló követőinek meg kellene fosztaniuk magukat a megfelelő eledeltől és ruházattól. Mit fognak mondani ezek a keresztények, gyülekezeti tagok, amikor Isten nagy napján szemben állnak majd a szegényekkel, szenvedőkkel, özvegyekkel és árvákkal, akik nélkülözték a legalapvetőbb dolgokat is, miközben Krisztus állítólagos követői szükségtelen ruházatra és díszítésekre adták javaikat – olyasmikre is, amiket Isten Igéje kifejezetten megtiltott –, holott anyagi eszközeik elegendők lettek volna a szegények minden szükségletének betöltésére. (Review and Herald, 1878. november 21.)

Ésaiás könyvének 58. fejezete világosan elénk tárja azt a munkát, amelyet Isten népének el kell végeznie – Krisztus lelkületével. Törjünk össze minden igát, tápláljuk az éhezőket, és öltöztessük fel a ruhátlanokat! Ha Isten törvényének alapelveit betöltve azt tesszük, amire az irgalmasság és szeretet késztet bennünket, akkor Isten jellemét mutatjuk be a világnak, és elnyerjük a menny áldását. (Review and Herald, 1895. augusztus 20.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor