Segítsünk azokon, akik nem tudnak segíteni magukon!

„Nem az-e a böjt, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevidd?” (Ésaiás könyve 58,7)

Milyen a tiszta, igaz vallás? Jézus Krisztus elmondta és megmutatta nekünk, hogy az igaz vallás a könyörület, együttérzés és szeretet gyakorlása az otthonban, a gyülekezetben és a világban.

Gondoskodnunk kell azokról, akiknek szükségük van a szeretetünkre, kedvességünkre és segítségünkre. Mindig gondoljunk arra, hogy Krisztus képviselői vagyunk, ezért a kapott áldást meg kell osztanunk másokkal – de nem azokkal, akik visszafizethetik, hanem akik megbecsülik és értékelik az ajándékokat, amelyek betölthetik földi és lelki szükségleteiket. Akkor cselekszünk önzetlenül és Krisztus tanításával összhangban, ha olyan vendégeket hívunk, akiknek csak kevés örömük van, de mi fényt viszünk sivár életükbe, enyhítjük szenvedéseiket és szegénységüket. (Review and Herald, 1895. november 12.)

Körülöttünk mindenhol ínséget látunk. Családok szenvednek elegendő étel híján, és kicsinyeik sírnak. A szegények házaiból hiányzik a megfelelő bútorzat és ágynemű. Sokan csak viskókban laknak, minden kényelmet nélkülözve. A szegények kiáltása feljut a mennybe.

A szegények segítése alapvető feladata minden gyülekezetnek, amely hisz a jelenvaló igazságban. Az irgalmas samaritánus együttérzését kell kinyilvánítanunk, táplálva az éhezőket, a szegényeket, és behozva otthonunkba a kivetetteket – mindennap erőt és kegyelmet nyerve Istentől, aki képesít bennünket arra, hogy elérjük az emberi nyomor mélységeit, és segítsünk azokon, akik nem tudnak segíteni magukon. Ha ezt a munkát végezzük, alkalmunk lesz megismertetni velük a megfeszített Krisztust. (Bizonyságtételek, VI. köt., 385., 275. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor