Felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai

„Nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborultak.” (Krónika II. könyve 29,30)

Ha az igazságot szeretettel és együttérzéssel mutatjuk be embertársainknak, házról házra járva, ez összhangban van Krisztus tanításaival: ezt adta feladatul a tanítványainak, amikor misszióútra küldte őket. Istent dicsérő énekek, szívből jövő imák és a Biblia egyszerű igazságainak bemutatása által sokakat elérünk, amikor családi körükben keressük fel őket. Az angyalok jelen lesznek, hogy meggyőzzék a szíveket. Jézus Krisztus ígérete így hangzik: „Veletek leszek minden napon.” Mennyei Segítőnk maradandó jelenlétének tudatában reménységgel, hittel és bátorsággal dolgozhatunk. (Review and Herald, 1907. november 21.)

Szükség van azok szolgálatára, akik szépen tudnak énekelni, megáldva az éneklés adományával. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy a lelki igazságok a szívekbe vésődjenek. A szent énekek szavai által felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai. A gyülekezeti tagokat, fiatalokat és időseket meg kell tanítanunk a világnak szóló utolsó üzenet hirdetésére. Ha alázatosan végzik szolgálatukat, Isten angyalai kísérik őket, és megtanítják nekik, hogyan emeljék fel szavukat énekben és imában, s hogyan hirdessék az evangélium korunknak szóló üzenetét. (Review and Herald, 1901. június 6.)

Tanuljuk meg a legegyszerűbb énekeket, mert segítik házról házra végzett munkánkat, és a Szent Lélek befolyása által megérintik a szíveket. Krisztus gyakran énekelt Istent dicsérő éneket. Szívében öröm lakozott. A Szentírásból tudjuk, hogy a menny angyalai örülnek egy megtérő bűnösnek, és Isten énekléssel örvendez gyülekezetének (Sofóniás könyve 3,17). (Review and Herald, 1902. november 1.)

Ha a tanítványokhoz hasonlóan helyről helyre járva elmondod a Megváltó szeretetének történetét, barátokat szerzel az igazság számára, és meg fogod látni munkád gyümölcsét. (Review and Herald, 1904. február 4.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor