Ki a mi felebarátunk?

„Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz.” (112. zsoltár 4)

Ahol megnyilvánul a szeretet és együttérzés, ahol kitárul a szív, hogy mások áldására szolgáljon és felemeljen másokat, ott megmutatkozik Isten Szentlelkének munkálkodása. A pogányságban élő emberek, akik sohasem ismerték Isten írott törvényét, kedvesek voltak az Ő szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával is megvédték őket. A Szentlélek ültette kegyelmét a pogányok szívébe, s keltette életre bennük a jóindulatot, amely ellenkezett természetükkel és nevelésükkel. (…)

Krisztus igyekszik felemelni mindenkit, aki szeretne kapcsolatba kerülni Megváltójával, hogy eggyé lehessen Vele, amiképpen Ő is egy az Atyával. Istenünk megenged az életünkben szenvedéseket és szerencsétlenségeket, hogy kiemeljen minket az önzésünkből. Igyekszik kifejleszteni bennünk az Ő jellemtulajdonságait: részvétet, gyengédséget és szeretetet. Ha elfogadjuk ezt a szolgálatot, belépünk Krisztus iskolájába, hogy alkalmassá váljunk a mennyei életre. (…)

Amikor együttműködünk az angyalokkal földi munkájukban, előkészülünk arra is, hogy majd együtt lehessünk velük. Az angyalok Isten szolgái, „elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget” (Zsidókhoz írt levél 1,14),, s örömmel üdvözlik majd azokat, akik földi életüket nem azért élték, hogy mások szolgáljanak nekik, hanem hogy ők segítsenek embertársaiknak (Máté evangéliuma 20,28). Ebben az áldott társas kapcsolatban tanulhatjuk meg örök örömünkre, hogy ki a mi felebarátunk. (Krisztus példázatai, 385–386. o.)

A szeretet minden cselekedetéről, a kedvesség minden szaváról, a szenvedőkért és elnyomottakért mondott minden imáról megemlékeznek a mennyben, megörökítve az elenyészhetetlen feljegyzésekben. (Bizonyságtételek, V. köt., 133. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor