Használjuk fel bölcsen a menny ajándékait!

„Bölcs és értelmes szívet adtam neked.” (Királyok I. könyve 3,12)

A fiatal Salamon király elfogadta atyja, Dávid választását. Minden földi vagyon helyett bölcs és értelmes szívet kért Istentől. Értelme, tudása, uralkodásának dicsősége világcsoda volt. (Nevelés, 48. o.)

Uralkodásának első felében Salamon tisztelte az Úr nevét. A király bölcsessége és igazságossága bizonyságot tett minden nemzet előtt annak az Istennek a tulajdonságairól, akit Salamon szolgált. Izráel egy ideig a világ világossága volt, s bemutatta a Teremtő nagyságát. Salamon uralkodásának valódi dicsősége nem rendkívüli bölcsességében, mesés gazdagságában, nagy hatalmában rejlett, hanem abban a tiszteletben, amelyet Izráel Istene iránt tanúsított azáltal, hogy bölcsen használta fel a menny ajándékait.

Ahogyan Salamon hírneve növekedett, szellemi és lelki erejének gyarapításával igyekezett tisztelni Istent, és másoknak is továbbadta a kapott áldásokat. Senki sem értette jobban, mint ő, hogy Isten kegyelme által jutott a hatalom, értelem és bölcsesség birtokába, s ezeket az ajándékokat azért kapta, hogy bemutassa a világnak a királyok Királyát. (Próféták és királyok, 32–33. o.)

Megtérésünkkor elkezdődik a jellemünk átformálódásának munkája. Értelmi képességeink megerősödnek, mivel az Isten iránti engedelmességet választottuk. Isten gondolata és akarata lett az akaratunk, és ha állandóan Istenre tekintünk tanácsért, egyre bölcsebb döntésekre leszünk képesek. Aki feltétel nélkül alárendeli magát a Szent Lélek vezetésének, minden téren fejlődni fog. (Review and Herald, 1887. július 19.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video