Örömteljes munka

„Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával, igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban!” (Zakariás könyve 8,16)

Használjuk ki az alkalmakat, amikor családokat látogathatunk meg! Vegyük elő Bibliánkat, és tárjuk fel előttük az Ige csodálatos igazságait. Sikerünk nem annyira a tudásunktól és teljesítményünktől függ, hanem inkább attól, hogy közel tudunk-e jutni az emberek szívéhez. Ha kedveljük a társaságot és szeretettel viszonyulunk az emberekhez, könnyebben hatással lehetünk a gondolkodásukra, mint a legnagyszerűbb beszéd által. (Christian Education, 193. o.)

Vidd magaddal a hitünkkel kapcsolatos iratokat, és kérd meg azokat, akikkel találkozol, hogy olvassák el ezeket. Ha látják, hogy őszinte vagy, nem vetik meg erőfeszítéseidet. A legkeményebb szív elérésének is van egy módja: közeledj az emberekhez egyszerűen, őszintén és alázattal – ez megkönnyíti az elérését azoknak, akikért Krisztus meghalt. (Welfare Ministry, 91. o.)

Ne engedd, hogy az alkalmak kihasználatlanul múljanak el! Látogasd meg a közeledben lakókat, és kedvességeddel igyekezz megnyerni őket. Látogasd meg a betegeket és a szenvedőket, s tanúsíts irántuk gyengéd érdeklődést. Ha lehetséges, tégy valamit, amitől kellemesebb lehet az életük. Ily módon megnyerheted a szívüket, és beszélhetsz nekik Krisztusról. A mennyben válik majd nyilvánvalóvá, milyen messzire terjedő lehet az ilyen munka befolyása. (Review and Herald, 1907. november 21.)

Akik nem fognak hozzá ehhez a munkához, vagy közönyösen tevékenykednek, hamar elvesztik a Krisztus iránti első szeretetüket (Jelenések könyve 2,4), s elkezdik bírálni, kifogásolni és kárhoztatni a testvéreiket. (Review and Herald, 1902. május 13.)

Mindenki, aki Megváltónk lelkületével igyekszik megnyerni embertársait az igazság által, újra és újra erőt kap, „erőről erőre jut” (84. zsoltár 8), amikor átadja magát Isten szolgálatára. Örömteljes munka feltárni mások számára a Szentírást. (Bizonyságtételek, IX. köt., 118. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor