Ki az én felebarátom?

„Azonban ő így szólt Jézushoz: De ki az én felebarátom?” (Lukács evangéliuma 10,29)

Az izraelitáknál vég nélküli vitákhoz vezetett ez a kérdés: „Ki az én felebarátom?” A samaritánusokkal és a pogányokkal kapcsolatban nem volt kételyük: őket idegeneknek és ellenségeiknek tekintették. Azonban hol a határ a saját népük esetében a társadalom különböző osztályai között? Erre a kérdésre Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszolt, bemutatva, hogy nem csak az a felebarátunk, aki ugyanahhoz az egyházhoz tartozik és ugyanazt a hitet vallja, mint mi. Megváltónk nem különböztet meg bennünket a bőrszín vagy a társadalmi osztály alapján. Felebarátunk mindenki, aki Isten tulajdona. (Krisztus példázatai, 376. o.)

Mindaz, aki hiányt szenved valamiben, a felebarátunk. Ádám minden tévelygő fia és leánya, akit a lelkek ellensége tőrbe csalt, és megkötözöttségben, rossz szokások rabszolgaságában tart, elpusztítva Istentől kapott férfiúi és női mivoltát – az én felebarátom. (Review and Herald, 1895. november 12.)

Nem csak a barátaink és közeli ismerőseink a felebarátaink. Nem csupán azok a felebarátaink, akik a mi egyházunkhoz tartoznak, és hozzánk hasonlóan gondolkoznak. Az egész emberi család minden tagja a felebarátunk. Tegyünk jót mindenkivel, különösen a hitünk családjához tartozókkal! Mutassuk be a világ előtt, mit jelent Isten törvényének megtartása. Szeressük Teremtőnket és törvényét mindenekfelett, felebarátainkat pedig úgy, mint önmagunkat! (Review and Herald, 1895. január)

Isten alkalmat ad az embereknek, hogy megmutassák, szeretik-e felebarátaikat. Aki igazán szereti Istent és felebarátját, az irgalmasságot gyakorol a nélkülözővel, szenvedővel, megsebzettel, és azokkal, akik a sír szélén állnak. Isten mindnyájunkat arra hív, hogy folytassuk a munkát, amelyet sajnos sokan elhanyagoltak: igyekezzünk helyreállítani az emberekben a Teremtő erkölcsi képmását. (113. levél, 1901)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor