Isten munkatársai

„Íme, egy főember eljövén, leborult előtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg, de jöjj, vesd reá kezedet, és megelevenedik! És Jézus követte őt a tanítványaival együtt.” (Máté evangéliuma 9,18–19)

Krisztus mindenkiért munkálkodott, aki hallani kívánta szavát. A vámszedőkért és a megvetettekért, s a művelt farizeusokért, a zsidó nemesekért, a századosért, a római uralkodóért is. Nekünk is ugyanezt a munkát kell végeznünk. (Medical Ministry, 312. o.)

Ne hanyagoljuk el a felsőbb köröket, hiszen a magas tisztséget viselők között is sokan vannak, akik elfogadják az igazságot ésszerűségéért, mivel az evangélium magán viseli a menny pecsétjét. Így nem kevés tehetséges embert nyerhetünk meg az evangélium ügyének, akik új erővel kezdenek dolgozni Isten munkatársaiként. (Bizonyságtételek, VII. köt., 112. o.)

Fejedelmek és államférfiak, bizalmi állást viselő és tekintélyes emberek, minden osztályból való gondolkodó férfiak és nők figyelnek a körülöttünk lejátszódó eseményekre. Látják a nemzetek között uralkodó nyugtalan viszonyokat. Figyelik azt a feszültséget, amely hatalmába kerítette a földi elemeket, és látják, hogy valamilyen nagy és döntő esemény fog történni, s a világ rettenetes válság küszöbén áll. (Nevelés, 179. o.)

Az előkelő emberek sem esnek kívül a csodatevő Isten hatalmának határán. Megtérésük után sokan Isten által munkálkodnak a saját társadalmi osztályukban. Csak az örökkévalóságban fogjuk látni, milyen eredménye volt a szolgálatuknak, milyen sok kételytől megbetegedett, világiasságtól és békétlenségtől megfáradt lelket hoztak Jézushoz, mindnyájunk gyógyítójához. (The Ministry of Healing, 216. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video