Mire tanítsuk a gyermekeinket

„Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Máté evangéliuma 19,14)

A Megváltó bárhová ment, kedves tekintete, szelíd, barátságos modora megnyerte a gyermekek szeretetét és bizalmát. (…)

Egy anya elindult otthonról a gyermekével, hogy megkeresse Jézust. Elmondta célját szomszédjának, aki szintén szerette volna, hogy Jézus áldja meg a gyermekeit. Végül több anya gyűlt össze az úton, gyermekeikkel együtt. (…) Jézus várt, hogy meglássa, mit tesznek a tanítványok. Amikor látta, hogy elküldik az édesanyákat – mert azt gondolták, hogy ezzel szívességet tesznek Jézusnak –, e szavakkal mutatott rá a tévedésükre: „Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!” A kicsiket karjába vette, és kezeit rájuk helyezve megáldotta őket. (Jézus élete, 511–512. o.)

Isten azt szeretné, ha minden gyermek kicsi korától az Ő gyermeke lenne, hogy mindnyájukat befogadja családjába. A fiatalok is tagjai lehetnek a hívők családjának, és a legértékesebb tapasztalatokat szerezhetik Istennel. (…) Krisztus kis misszionáriusokká szeretné tenni őket. Egész gondolkodásmódjuk megváltozhat, úgy, hogy a bűn már nem tűnik nekik kívánatosnak, hanem gyűlöletesnek, amit kerülniük kell. (…) Az Úr szép és komoly tapasztalatokat ad ezeknek a gyermekeknek a missziómunkában. (104. levél, 1897)

Gyermekek százait és ezreit hozhatjuk Krisztushoz, ha munkálkodunk értük. (Counsel and Practice on Tithe, 162. o.)

A gyermekeket úgy neveljük, hogy rokonszenvet érezzenek az idősek és a szenvedők iránt, s igyekezzenek enyhíteni a szegények és bajban levők szenvedéseit. Tanítsuk meg őket, hogy szorgalmasan dolgozzanak a missziómunkában, kicsiny koruktól fogva gyakoroljanak önmegtagadást és hozzanak áldozatot mások javáért, hogy Isten munkatársai legyenek – hiszen mindebben igazán örömet találnak. (Bizonyságtételek, IV. köt., 429. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor