A szenvedések enyhítése

„És Ő kiküldte őket, hogy prédikálják Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.” (Lukács evangéliuma 9,2)

Galilea hegyoldalain és mindenütt, ahol Jézus Krisztus tartózkodott, ideiglenes kórházába hozhatták a betegeket és szenvedőket, s Ő meggyógyította őket. Krisztus felhatalmazta gyülekezetét, hogy ugyanezt a munkát végezze. (168. levél, 1902)

Földi szolgálatának végén, amikor ünnepélyes megbízatást adott tanítványainak, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, Jézus kijelentette, hogy szolgálatuk a betegek meggyógyulásával nyer megerősítést. Így szólt: „Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.” (Márk evangéliuma 16,15–18) Ha az Ő nevében meggyógyítjuk a betegeket, bizonyságot teszünk Jézus hatalmáról, hogy a lelki betegeket is meg tudja gyógyítani.

A megbízatás, amelyet Megváltónk a tanítványainak adott, minden hívőnek szól, az idők végéig. A világnak sohasem volt nagyobb szüksége az evangélium hirdetésére és a gyógyítás szolgálatára, mint ma. Mindenütt nagyon sok olyan ember él, akinek szüksége van rá, hogy segítsük gyengeségében, gyámoltalanságában és tudatlanságában. (Counsel and Practice on Tithe, 466–467. o.)

Isten gyermekeinek valódi orvosi misszionáriusoknak kell lenniük. Tanuljuk meg, hogyan szolgálhatjuk a test és a lélek szükségleteit. Tudnunk kell, hogyan végezzünk egyszerű kezeléseket, amelyek hatásosak a fájdalmak csillapítására és a betegségek meggyógyítására. Ismerjük meg az egészségreform alapelveit, hogy be tudjuk mutatni másoknak, hogyan akadályozhatják meg a betegségeket és nyerhetik vissza egészségüket az étkezés és az öltözködés terén gyakorolt helyes szokások által. (Review and Herald, 1904. május 5.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video