Segítsunk azoknak akik még nem hallottak a Krisztus szeretetéről

„Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon.” (Márk evangéliuma 10,45)

Sokan úgy érzik, hogy nagy kiváltság lenne, ha meglátogathatnák Jézus földi életének helyszíneit, ott lehetnének, ahol Ő járt, megállhatnának a tó mellett, amelynek partján tanított, s láthatnák a dombokat és völgyeket, amelyeken Jézus szeme gyakran megpihent. Azonban nem kell elmennünk Názáretbe vagy Bethániába, hogy Jézus lábnyomában járjunk. Megtalálhatjuk Őt a betegágyak mellett, a szegények kunyhóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban, és mindenütt, ahol az emberi szívek vigasztalásra szorulnak. Amikor azt tesszük, amit Jézus tett földi életében, akkor az Ő nyomában járunk. (…)

Emberek milliói élnek elveszendő állapotban, a bűn és tudatlanság köteleivel megkötözve, akik sohasem hallottak Krisztus szeretetéről. Ha mi lennénk az ő helyzetükben, mit kívánnánk, hogy tegyenek értünk? A legünnepélyesebb kötelességünk, hogy tegyük meg értük mindazt, ami hatalmunkban áll. Sorsunkat az ítéletkor a Krisztus által adott életszabály dönti el: „Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek velük.” (Máté evangéliuma 7,12)

Ennek a munkának az elhanyagolása okozza, hogy sok fiatal tanítvány nem jut tovább a keresztényi tapasztalatok ábécéjénél. Ha segíted a nyomorgókat, megőrizheted a világosságot, amely a szívedben égett, amikor érezted, hogy neked is szólnak a szavak, melyeket Krisztus a mozgásképtelen beteghez intézett: „Megbocsáttattak a te bűneid!” (Máté evangéliuma 9,2) A tetterőt, amely a fiatalokban gyakran sok veszély forrása is lehet, jó irányba terelhetjük, s áldássá válhat. Elfelejthetjük önmagunkat abban a komoly munkában, hogy jót teszünk másokkal. (Jézus élete, 640. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor