Isten sikeressé teszi a munkádat!

„Fiaid megépítik a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.” (Ésaiás könyve 58,12)

Isten azt kívánja népétől, hogy végezze el az ésaiási igében felsorolt feladatokat. Ezt a munkát Isten maga jelölte ki számunkra. Isten parancsolatait védelmezve és a törvényén ütött sebet begyógyítva, együtt érezve a szenvedő emberiséggel, tanúsítsunk Isten iránt minden mást felülmúló szeretetet! Fel kell magasztalnunk az Ő emlékünnepét, amelyet semmibe vettek, ugyanakkor irgalmasságot és a leggyengédebb részvétet kell tanúsítanunk az elbukott emberiség iránt. Szeressük úgy felebarátunkat, mint önmagunkat. Végezzük Jézus Krisztus munkáját! A szenvedő emberiség iránt kinyilvánított szeretetünk jelentőséget és erőt ad az igazságnak, hitelessé teszi mindazt, amit hirdetünk. (Special Testimonies, Series A, No 10, 3, 4)

Isten a világ evangelizálásának munkáját bízta azokra, akik az Ő nevében járnak. Legyünk Krisztus munkatársai, és mutassuk be az elveszendőknek Jézus tapintatos, könyörülő szeretetét! Isten ezreket hív, hogy munkálkodjanak Őérte – de nem azért, hogy azoknak prédikáljanak, akik ismerik az Igét, s újra és újra ismételjék az alapigazságokat, hanem hogy figyelmeztessék az olyan embereket, akik még nem hallották az utolsó kegyelmi üzenetet. Munkálkodjunk az embertársaink megtérése iránt érzett sóvárgó vágyakozással! Végezzünk gyógyító missziómunkát, mert így elérhetjük a szenvedők szívét, és előkészíthetjük őket az igazság üzenetének meghallására és befogadására. Tapasztalni fogjuk, hogy testi szenvedéseik enyhítése alkalmat nyújt arra, hogy lelki szükségletüket is betöltsük.

Az Úr sikeressé teszi a munkánkat, mert az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére (Római levél 1,16), ha az Igének megfelelően élünk. Az evangélium igazi hirdetése a fizikai jólét érdekében végzett krisztusi munka összekapcsolása a lélekért végzett krisztusi munkával. (Review and Herald, 1902. március 4.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor