Minél többet adunk annál többet kapunk

„Amikor beesteledett, odamentek hozzá a tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. De Jézus így szólt hozzájuk: (…) Adjatok nekik ti enniük! Azok pedig így válaszoltak: Nincs itt csupán öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta: Hozzátok azokat ide hozzám! (…) És szemeit az égre emelve hálát adott, s megszegvén a kenyeret, a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. (…) És felszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral.” (Máté evangéliuma 14,15–20)

Ez a történet igen fontos tanítás Isten munkatársai számára. Jézus a mennyei Atya iránti teljes bizalommal vette át a tanítványok kis kenyérkészletét, és habár nekik is kevés lett volna, nem őket hívta meg vacsorára, hanem átadva nekik az ételt, arra kérte őket, hogy adják tovább a népnek. Kezükben az ennivaló megszaporodott, és sohasem maradt üres a tanítványok keze, amikor Jézus felé nyújtották, aki az élet kenyere. A kicsiny készlet mindenkinek elég lett. Miután a sokaság jóllakott, és a megmarad darabokat összegyűjtötték, Krisztus és tanítványai is ettek a mennyei eledelből.

A tanítványok voltak a közvetítőeszközök Jézus Krisztus és a nép között. Szolgáljon ez bátorításul mai tanítványainak is! Krisztus a középpont, minden erő forrása. Tanítványai Őtőle kapják mindazt, amire nekik és másoknak szükségük van. Mialatt állandóan osztunk, segítünk, továbbadunk, folytonosan megkapjuk, ami szükséges, újra és újra, s minél többet adunk, annál többet kapunk.

Figyeld meg azt a tavat, amely csak befogadja a záporesőt, de nincs lefolyása: senki számára nem áraszt áldást, ezért megposhad, és megmérgezi a levegőt maga körül. Nézd meg a hegyoldalból kiömlő folyót, hogy felüdíti a szomjas földet, amelyen átfolyik! Isten nagy tervének része, hogy a folyó, amely ad, sohase szenvedjen hiányt. Hömpölyögve folyik útján, miközben mindig ad és mindig kap. (The Signs of the Times, 1902. január 22.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor