Isten tanúi

„Naámán, a szíriai király seregének fővezére ura előtt igen nagy férfiú és nagyrabecsült volt. Egyszer portyázó csapatok mentek Szíriából, és Izráel országából egy kis leányt ejtettek foglyul, aki Naámán feleségének szolgált. És ezt mondta az ő asszonyának: Vajha az én uram találkozna azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétségkívül meggyógyítaná őt a bélpoklosságából.” (Királyok II. könyve 5,1–3)

Egy otthonától távol került kis rabszolgaleány Isten tanúja volt, és tudtán kívül hajtotta végre azt a feladatot, amelyre Isten Izráel népét választotta. A pogány otthonban szolgálva részvét ébredt benne gazdája iránt. Visszaemlékezett Elizeus próféta rendkívüli gyógyításaira, s így szólt gazdaasszonyához: „Bárcsak az én uram találkozna azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétségkívül meggyógyítaná őt a bélpoklosságából.” Tudta, hogy Isten ereje van Elizeussal, és az Úr ereje által Naámán meggyógyulhat.

A fogoly szolgálóleány magatartása hatalmas bizonyság a gyermeknevelés fontossága és hatásossága mellett. Nincs magasabb rendű megbízatás annál, mint amely az apákra és anyákra bízatott, hogy szeretettel gondozzák és neveljék gyermekeiket.

Nem tudjuk, hogy gyermekeink milyen szolgálatra kapnak elhívást. Lehet, hogy otthonuk közelében élik le az életüket, valamilyen hétköznapi hivatásuk lesz, vagy mint az evangélium hirdetői pogány országokba utaznak, azonban mindnyájan elhívást kapnak arra, hogy Isten misszionáriusai, a kegyelem követei legyenek a világ érdekében.

Amikor a héber leánykát tanították a szülei, nem tudták, milyen sors vár rá. Azonban hűségesen teljesítették feladatukat, és gyermekük a szíriai fővezér házában bizonyságot tett Istenről, akit kicsiny gyermekként megtanult tisztelni. (Próféták és királyok, 244. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor