Családi egyűttmüködés

„Maga pedig az Isten, a mi Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse a mi utunkat hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé az egymás és mindenki iránti szeretetben, amint mi is vagyunk irántatok.” (Thesszalonikai I. levél 3,11–12)

A missziómunkát az otthonunkban sem hanyagolhatjuk el: itt kell megtanulniuk azoknak, akik elfogadták Krisztust, hogy mit tett értük a kegyelem. A Krisztusban igazán hívőt isteni befolyás irányítja, amely érezhető az otthonában, és jó hatással van minden családtag jellemének formálódására.

Otthoni kötelességeink hűséges teljesítése azokra is hatással van, akik a tágabb környezetünkben élnek. Az otthoni lelki fejlődésünk meglátszik minden más munkánkon is. Otthonunkban adhatjuk bizonyítékát annak, hogy alkalmasak vagyunk a gyülekezetért végzendő munkára. A család tagjai alázatos szívvel kérjék Krisztust, hogy Ő lakozzék a szívükben, így teljesen felkészülve végezhetik a szolgálatukat.

Ha arra törekszünk, hogy otthonunkat azzá tegyük, aminek lennie kell: a menny előképévé, ez az igyekezet előkészít bennünket az egyre komolyabb feladatok elvégzésére. A nevelés, amelyet az egymás iránti gyengéd figyelem kinyilvánítása által nyerünk, képessé tesz bennünket mindazok elérésére, akikkel megismertethetjük az igaz vallás alapelveit. A gyülekezetnek szüksége van minden képzett tagjára, hogy mindenkit, különösen az Úr családjának fiatal tagjait gondosan védelmezzék. Ha otthonunkban az igazságszeretet uralkodik, ez érezhetővé válik a másokért végzett önzetlen munkánkban is. Aki otthon igazán keresztény, mindenütt ragyogó világosságot fog árasztani. (The Signs of the Times, 1898. szeptember 1.)

Minél komolyabban működnek együtt a család tagjai otthoni munkájukban, annál felemelőbb és hasznosabb lesz az apa, az anya, a fiúk és leányok befolyása, amelyet otthonukon kívül áraszthatnak. (From the Heart, 1903. december 17.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor