Isten helyet készített számunkra

„Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson magának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” (Titushoz írt levél 2,14)

Krisztus szolgálatra váltotta meg a követőit. Urunk az tanítja, hogy életünk valódi célja a szolgálat. Jézus maga is munkás volt, ezért minden követőjének a szolgálat törvényét adta, hogy Istennek és embertársainknak szolgáljunk. Megváltónk ezzel az élet magasabb eszményét mutatta be, mint amit addig ismertek az emberek. Ha azért élünk, hogy másoknak szolgáljunk, kapcsolatba kerülünk Krisztussal. A szolgálat törvénye lesz az összekötő kapocs, amely Istenhez és embertársainkhoz köt bennünket.

Krisztus rábízta szolgáira „az Ő javait”, hogy felhasználják szolgálatában. Minden embernek ad feladatot, mindenkinek megvan a helye Isten örökkévaló tervében. Mindnyájunknak együtt kell munkálkodnunk Krisztussal a lelkek üdvösségéért. Megváltónk nemcsak a mennyei hajlékokban készített helyet számunkra, hanem itt, a földi életünkben is kijelölt egy különleges helyet, ahol Istenért dolgozhatunk. (…)

Azok, akik szeretnének együtt dolgozni Istennel, törekedjenek arra, hogy testük-lelkük-elméjük egészséges legyen! Az igazi nevelés fizikai, szellemi és erkölcsi erőink előkészítése a feladataink elvégzésére, testünk, elménk és lelkünk megfelelő képzése, alkalmassá tétele az isteni szolgálatra.

Isten azt szeretné, ha minden keresztény tettereje és képességei növekednének. Krisztus lefizette bérünket saját vére és szenvedései által, hogy biztosítsa készséges szolgálatunkat. Eljött a mi világunkba, hogy példát adjon számunkra, hogyan és milyen lelkülettel munkálkodjunk. Megmutatja, hogyan tudjuk művét a legjobban előrevinni, és megdicsőíteni nevét a világban – megkoronázni dicsőséggel, a legnagyobb szeretettel és átadással az Atyát, aki úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Krisztus példázatai, 326–331. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor