Akik szeretik Istent

„Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek Téged és határozataidat megtartják.” (119. zsoltár 63)

Krisztus követőinek társasága és a világi összejövetelek között szembetűnő az ellentét. Hiszen az utóbbiakat pusztán az élvezetek és szórakozások céljából tartják, s ezeken Krisztus nevének említése helyett balga nevetés és lealacsonyító viccelődés hallatszik. Az ő vágyuk az, hogy jól mulassanak, ám szórakozásaik balgasággal kezdődnek, és hiábavalósággal végződnek. A mi találkozóinkat úgy vezessük és úgy viselkedjünk azokon, hogy amikor visszatérünk otthonainkba, lelkiismeretünk tiszta legyen, mert nem sértettük meg Istent, sem embertársainkat, és senkire nem voltunk rossz hatással. (Review and Herald, 1886. május 25.)

Hisszük, hogy kiváltságunk életünk minden napján dicsőíteni Istent, s nem a szórakozásokért és önmagunkért élünk. Mások javáért, a körülöttünk lévők áldására szeretnénk élni.

Akik igazán szeretik Istent, nem keresik az olyan társaságot, ahol nem becsülik Jézust. Isten gyermekei azt tapasztalják, hogy a keresztény társaság és beszélgetés táplálék a lelküknek, s az Istent szeretők körében a menny tiszta levegőjét lélegezhetik be. A keresztények szeretik egymást. A Krisztus követői közötti megbeszélések, egymás nagyrabecsülése, bátorítása, támogatása, a tanítások, figyelmeztetések segítik a lelki fejlődésünket, mert a keresztényi közösség fenntartása megegyezik Isten tervével. A keresztények figyelmet tanúsítanak mindazok iránt, akik ugyanazt a drága hitet vallják, és azokhoz érzik közel magukat, akik szeretik Istent. Olyan közösséget alakítanak ki, amilyet a világ nem ismer. (Review and Herald, 1894. november 27.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor