Ahova nem hívhatjuk meg Jézust

„Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket! (…) Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábadat ösvényüktől!” (Péld 1,10–15)

A világi szórakozások jobban meghiúsítják a Szentlélek munkálkodását, mint bármi más, és megszomorítják Isten Lelkét.

Akik jellemükben és vallási tapasztalataikban képmutatók, könnyen összegyűlnek az élvezetekért és szórakozásokért, s másokat is vonzanak. Néha olyan fiatalokat is rábírnak az ilyen összejöveteleken való részvételre, akik igyekeznek a Biblia szerinti keresztényként élni. Azonban nem akarják, hogy különcnek gondolják őket, és hajlamosak követni mások példáját, így azok befolyása alá kerülnek, akik talán sohasem engedtek szívükben az isteni befolyásnak. Ha a fiatalok imádkozó lelkülettel törekszenek az Isten iránti hűségre, és szem előtt tartják, mit mondott Jézus Krisztus arról a gyümölcsről, amelynek meg kell teremnie az életükben, akkor felismerik, hogy a világi szórakozások visszatartják az embereket attól, hogy elfogadják a meghívást a Bárány menyegzőjére.

Megtörténik, hogy a szórakozóhelyek gyakori felkeresése által azokat a fiatalokat is elragadja az emberi befolyás varázsa, akiket gondosan megtanítottak Isten útjára, de sajnos ragaszkodnak a világias nevelésben részesült társaikhoz. Ha az elcsábított fiatalok nem rázzák le magukról ezt az igát, és olyanokat követnek, akiknek a lelkülete nem keresztényi, életük végéig tartó szolgaságba taszítják magukat. (Üzenet az ifjúságnak, 371., 388–389. o.)

Téged is meghívnak majd a szórakozóhelyekre. Maradj hű Krisztushoz: ne keress mentséget a távolmaradásodra, hanem nyíltan és szerényen jelentsd ki, hogy te Isten gyermeke vagy, és egyetlenegyszer sem szeretnél olyan helyre menni, ahová nem hívhatod meg Jézust. (Youth’s Instructor, 1893. május 4.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor