Örömforrások

„Isten adott az embernek – aki jó az Ő szemei előtt – bölcsességet, tudományt és örömöt.” (Prédikátor könyve 2,27)

A fiataloktól nem várhatjuk el, hogy otthonülők legyenek, és olyan komolyan viselkedjenek, mint az idős emberek, sem azt nem kívánhatjuk, hogy a gyermekek olyan megfontoltak legyenek, mint az édesapjuk. Miközben el kell kerülnünk a bűnös szórakozásokat, s gyermekeinket is meg kell óvnunk ezektől, gondoskodjunk kellemes és ártatlan kikapcsolódásról, amely nem szennyezi be a fiatalokat, nem rontja meg erkölcsüket. (…) Vajon nem volna jó olyan ünnepeket szentelni az Úrnak, amelyeken megemlékeznénk szeretetteljes bánásmódjáról, gondviselő szeretetéről? A világ sok ünnepnapot tart, az embereket lefoglalják a komédiák, lóversenyek, dohányzás és italozás, szerencsejátékok, amelyek által nyíltan kimutatják, melyik zászló alatt állnak. (…) Isten népe gyakran rendezzen szent összejöveteleket, ahol megköszönjük Isten gazdag áldásait! (Counsel and Practice on Tithe, 335., 343. o.)

Különbség van az ártalmas szórakozás és a felüdítő kikapcsolódás között. A valódi kikapcsolódás felfrissít, megerősít, épít és újjáteremt. Elszólít bennünket mindennapi gondjainktól és foglalkozásunktól, felüdíti lelkünket-testünket, s így új erővel térhetünk vissza a munkánkhoz. A világi szórakozást az élvezetek miatt keresik az emberek, és gyakran túlzásba viszik, így felemészti a hasznos munkához szükséges erőt, s akadályozza az igazi siker elérését. (…) Az a fajta kikapcsolódás, amely csak önmagunknak hasznos, nem szolgál olyan nagy áldására a fiataloknak és a gyermekeknek, mint az, amely mások számára is áldássá teszi őket. (Nevelés, 207., 212. o.)

Kerüljük el a hamis és a mesterséges szórakozásokat, és gondoskodjunk olyan örömforrásokról, amelyek tiszták, nemesek és felemelőek! (Living by Principle, 19–20. o.)

Ünnepeinket ne a világ mintájára tartsuk meg, azonban mégse múljanak el észrevétlenül! Ezeken a napokon keressünk olyan örömforrásokat, amelyek elfoglalják a veszedelmes és káros szórakozások helyét. (Bizonyságtételek, I. köt., 514. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video