A boldogság forrása

„Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van Tenálad, a Te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” (16. zsoltár 11)

Nemcsak lehetőség számunkra, hanem kötelességünk, hogy igyekezzünk lelkileg és fizikailag is felfrissülni, megújulni, tiszta és mértékletes kikapcsolódás által, hiszen csak így tudjuk testi és szellemi erőinket Isten szolgálatába állítani. Kikapcsolódásunk ne értelmetlen mulatozás legyen, amely az esztelenségig fokozódik. Létezik olyan módja a pihenésnek és a kikapcsolódásnak, amely áldásunkra szolgál, és felüdíti azokat is, akikkel találkozunk. Így válunk képessé arra, hogy jobban végezzük a feladatainkat, amelyek ránk mint keresztényekre hárulnak. Jézus Krisztus vallása megvidámít és felemel. Felette áll a balga viccelődésnek, a hiábavaló és léha fecsegésnek. De a józan és jókedvű pihenés és kikapcsolódás közben új bátorságot és erőt meríthetünk az isteni erőforrásból, hogy elérhessük a tisztaságot, igazi jóságot és szentséget. (Review and Herald, 1871. július 5.)

Vannak olyan keresztények, akik állandóan bánkódnak és sóhajtoznak az általuk feltételezett rossz miatt. Szeretet nem él a szívükben, homlokukat mindig szigorúan összehúzzák, bosszantja őket a fiatalok ártatlan nevetése. Minden pihenést és kikapcsolódást bűnnek tekintenek, s úgy vélik, hogy állandóan komornak és szigorúan komolynak kell lenniük. Mindezzel azt sugallják mások felé, hogy a vallás egy zsarnok, amely vasvesszővel akarja kormányozni az embereket. Ez az egyik véglet. Más keresztények viszont azt gondolják, folyton új szórakozásokat kell kitalálniuk, hogy vidámak legyenek. Megszokják az izgalmakat, ezek nélkül kellemetlenül érzik magukat – ez a másik véglet. Azonban a valódi kereszténység alapelveinek megismerése és befogadása mindenki előtt megnyitja az igazi boldogság forrását. (Bizonyságtételek, I. köt., 565. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor