Pál éa Timótheus barátsága

„Timótheusnak, az én szeretett fiamnak kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! (…) Nagyon szeretnélek látni téged, (…) hogy örömmel teljesedjek be.” (Timótheusnak írt II. levél 1,2–4)

Pál visszatért cellájába a császár törvényszéki terméből, tudva, hogy csak rövid haladékot nyert, mert ellenségei nem nyugszanak, amíg keresztül nem viszik kivégeztetését. De tudta azt is, hogy egy időre az igazság győzedelmeskedett.

Sötét cellájában ülve tisztában volt azzal, hogy életét feláldozzák Néró egyetlen szavára vagy intésére. Timótheusra gondolva elhatározta, hogy magához hívatja. Timótheusra bízta az efézusi gyülekezet gondozását, ezért hagyta hátra, amikor utolsó útjára indult, Rómába. Pált és Timótheust mély és erős szeretet kötötte össze. Timótheus a megtérése óta osztozott Pál munkájában és szenvedéseiben, így barátságuk egyre erősebbé és szentebbé vált, míg Timótheus mindazzá lett az idős apostol számára, ami egy fiú lehet szeretett és tisztelt édesapjának. Így nem csoda, hogy Pál látni kívánta őt elhagyatottságában.

A legkedvezőbb körülmények között is több hónapot vett igénybe, amíg az utazó Kis-Ázsiából Rómába juthatott. Pál attól tartott, hogy Timótheus túl későn érkezik meg, s már nem láthatja. Fontos tanácsokat és tanításokat akart átadni az ifjúnak, akire olyan nagy felelősséget bízott, s miközben sürgette, hogy haladéktalanul jöjjön, tollba mondta bizonyságtételét, ha nem tudná személyesen elmondani. Lelke szerető, aggódó gondoskodásával mindent meg akart tenni az evangélium által megnyert lelki fiáért és a gondozására bízott gyülekezetért. Pál igyekezett Timótheus szívébe plántálni a szent megbízatása iránti hűség fontosságát. Levelének lezárásakor Timótheust Pál a Főpásztor oltalmába ajánlja, aki akkor is gondoskodik a nyájról, amikor a pásztorok ezt nem tehetik meg. (Az apostolok története, 498–499., 508. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor