Jézus és barátai Bethániában

„Jézus szerette Mártát és annak nőtestvérét, és Lázárt.” (János evangéliuma 11,5)

Jézus szívesen kereste fel Lázár, Mária és Márta otthonát, mert hitük és szeretetük légkörében nyugalmat talált.

Krisztus tanítványai közül a bethániai Lázár volt a legállhatatosabb. Amióta először találkozott Jézussal, hite erős volt, szeretete mély. Megváltónk nagyon szerette Lázárt, s érte tette legnagyobb csodáját. Krisztus megáldotta mindazokat, akik a segítségét kérték, szereti az egész emberi családot, de földi élete során voltak olyan emberek, akikhez különösen gyengéd kapcsolatok fűzték. Szívét a szeretet erős kötelékei kapcsolták a bethániai családhoz.

Jézus megpihenhetett Lázár otthonában. Barátai és tanítványai vendégszeretetére volt utalva, s amikor elfáradt és társaságra vágyott, örömmel látogatott el e békés otthonba, amely mentes volt a farizeusok haragjától és féltékenységétől. Lázár otthonában szíves fogadtatást és szent barátságot talált. Egyszerűen és szabadon beszélhetett, mert tudta, hogy szavait megértik és értékelik.

Megváltónk megbecsülte ezt a csendes otthont és érdeklődő hallgatóit. Vágyódott a kedvesség és szeretet után. Mindazok, akik befogadták mennyei tanítását, áldást nyertek, de a többség késedelmes volt a hallásra, s Krisztus a bethániai otthonban nyugalmat talált nyilvános szolgálata fárasztó küzdelmei után. Itt figyelmes hallgatóság előtt nyithatta meg a Gondviselés könyvét. Személyes beszélgetésekben tárta fel hallgatói előtt azt, amit nem mondhatott el a tömegeknek. Barátaihoz nem kellett példázatokban szólnia. (Jézus élete, 326., 524–525. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor