Az erő forrása

„Akkor tanakodtak egymással az Úr tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyvet írtak Őelőtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét. És azon a napon – azt mondja a seregek Ura –, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint ki-ki kedvez a fiának, aki szolgálja őt.” (Malakiás könyve 3,16–17)

Felelősséggel tartozunk a saját munkánkért, amelyet senki sem végezhet el helyettünk. A világot szavainkkal, személyes erőfeszítéssel és példánkkal tehetjük jobbá. Jó, ha ápoljuk a társas kapcsolatokat, de ezt ne csupán szórakozásból tegyük, hanem azzal a céllal, hogy lelkeket menthessünk. Másokkal való érintkezésünket jellemezze a józanság és a mennyei lelkület. Beszélgetésünk mennyei tárgyról folyjék.

Mi méltóbb arra, hogy foglalkoztassa gondolatainkat, mint a megváltás terve? Kimeríthetetlen témát ad nekünk Isten végtelen szeretete, szívünk megszentelődése, az utolsó napokra szóló drága, megmentő igazság, Jézus Krisztus kegyelme. Ha ezekről gondolkodunk, szívünk-lelkünk megtisztul, és átjárhat bennünket az az öröm, amelyet a tanítványok éreztek, amikor Jézus csatlakozott hozzájuk az Emmaus felé vezető úton. Aki szeretetét Krisztusra összpontosítja, az örömét leli a Vele való érintkezésben, és erőt merít belőle. Ha Isten igazsága maradandó alapelv lesz a szívünkben, akkor élő forrássá válik. Lehet, hogy megkísérlik elfojtani, de mindig előtör, nem lehet megakadályozni áradását. A szívünkben élő igazság az élet kútforrása: felfrissíti a fáradtat, visszatartja a gonosz gondolatokat és szavakat, s általa minden kivirul. Boldogságunk forrása Jézus és az Ő szeretete. (Review and Herald, 1885. november 10.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor