Látogatók a családi áhítaton

„De ti választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet, különleges nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (Péter apostol I. levele 2,9)

Az apa a család papjaként mutatja be a családi oltárnál a reggeli és esti áldozatot: mielőtt munkába indul, gyűjtse maga köré gyermekeit, és fejét meghajtva Isten előtt, bízza őket mennyei Atyánk gondoskodására. Felesége és a gyermekei énekeljenek és imádkozzanak vele együtt! A napi munka végeztével családtagjainkkal együtt mondjunk köszönetet Istennek, imában és dicsérő énekben fejezzük ki hálánkat a nap folyamán tapasztalt isteni gondviselésért. Ne mulasszuk el nap mint nap összegyűjteni családunkat Isten oltára köré! (The Ministry of Healing, 392–393. o.)

Vendégeink kiszolgálása közben ne feledkezzünk meg Isten iránti kötelezettségeinkről! Az ima óráját semmilyen okból ne hanyagoljuk el. Ne beszélgessünk és ne vegyünk részt a szórakozásokban olyan sokáig, míg már túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy örülhessünk az áhítat idejének, hiszen így tökéletlen áldozatot mutatunk be Istennek. Az este egy korai órájában, amikor sietség nélkül és értelmesen imádkozhatunk, járuljunk Isten elé, és boldog, hálával teli dicséretben köszönjük meg áldásait.

Akik meglátogatnak bennünket, tapasztalják meg, hogy az ima ideje a nap legszentebb és legboldogabb órája. A családi áhítat felemelő befolyást gyakorol minden résztvevőre. Békességet és nyugalmat ad, s felüdíti a lelket. (Üzenet az ifjúságnak, 342. o.)

Bármilyen kicsi egy lámpa, ha állandóan ég, eszközül szolgálhat sok más lámpa meggyújtásához. Csodálatos lehetőségeket találhatunk, ha felhasználjuk a saját otthonunkban kínálkozó alkalmakat. Ha megnyitjuk szívünket és otthonunkat az élet isteni alapelvei előtt, akkor az életadó erő rajtunk keresztül áramlik mások felé. Otthonunkból gyógyító folyamok áradnak, amelyek életet, szépséget és bőséget visznek oda, ahol most ínség uralkodik. (Bizonyságtételek, VI. köt., 172. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor