Otthonunk áldás lehet mások számára is

„Amikor lakomát készítesz, hívd meg a szegényeket, csonkabonkákat, bénákat, vakokat (…), mivelhogy nem fizethetik vissza neked, mert majd visszafizetik neked az igazak feltámadásakor.” (Lukács evangéliuma 14,13–14)

Nem Isten akarata az, ha önző módon csak saját magunkra és a családunkra gondolunk. Minden családnak, amely ezt a lelkületet táplálja, meg kell térnie, Krisztus életének példáját szemlélve. Akik elzárkóznak mások elől, akik nem akarnak látogatókat megvendégelni, sok áldást elveszítenek. (Bizonyságtételek, VI. köt., 344. o.)

Sok ember számára áldássá tehetjük az otthonunkat. Vendéglátásunkat azonban ne a világi szokások uralják, hanem Krisztus Lelke és Isten Igéjének tanításai. Az izraeliták minden ünnepi lakomájukra meghívták a szegényeket, jövevényeket, valamint a lévitákat, akik a pap segítői voltak a szentélyben, s vallási tanítókként és misszionáriusokként is dolgoztak. A nép vendégeinek tekintették őket minden örömünnep alkalmával, s gondoskodtak róluk, ha betegek voltak vagy szükségük volt valamire. Nekünk is az ilyen embereket kell vendégül látnunk! A vendégszeretet felvidítaná és bátorítaná a betegápoló misszionáriust, a tanítót, a gondterhelt, sokat dolgozó anyát, vagy a gyengéket és időseket, akik gyakran otthon nélkül maradnak, s szegénységgel és sok csalódással küzdenek.

A nagylelkű vendéglátás családi körödben, egy szék az asztalodnál, az imaóra áldása sokak számára mennyből jövő fénysugárhoz lenne hasonló.

Szeretetünk ne álljon meg énünk és családunk határainál. Drága alkalmaik vannak azoknak, akik otthonukat áldássá szeretnék tenni mások számára. A kapcsolatok csodálatos erejét felhasználhatjuk a körülöttünk levők megsegítésére.

Földi életünk ideje rövid. Csak egyszer élünk ezen a világon, ezért törekedjünk arra, hogy a lehető legjobban használjuk fel a lehetőségeinket! (The Ministry of Healing, 352–355. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor