Töltsünk több időt a gyermekeinkel

„Apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint!” (Efézusi levél 6,4)

Vedd körül gyermekeidet az otthon és társaságod örömével! Ha ezt teszed, akkor nem fognak annyira vágyódni a fiatalok társasága után. A világban most uralkodó gonoszságok miatt a szülők még gondosabban igyekezzenek szeretettel kapcsolni magukhoz gyermekeiket, és éreztessék velük, hogy szeretnék boldoggá tenni őket. (Bizonyságtételek, I. köt., 388. o.)

A szülők szenteljék az estéket családjuknak! A napi munkával együtt tegyék félre a gondokat és bajokat is. Töltsék együtt az estéket örömben, olyan boldogan, amennyire csak lehetséges. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 65. o.)

Alakítsatok otthoni olvasókört: a család minden tagja tegye félre a nap gondjait, és közösen tanulmányozzák az Igét. Apák, anyák, testvérek, végezzétek szívesen ezt a feladatot, és meglátjátok, milyen szépen fejlődik majd az otthoni gyülekezet. Olvassatok olyan irodalmat, amely valódi ismeretet nyújt – ez az egész család segítségére lesz! (Review and Herald, 1902. július 29.)

Ha a szülők naponta több időt töltenének gyermekeikkel, így mutatva meg nekik, hogy szeretik őket, ha gyermekeik minden törekvése iránt érdeklődést tanúsítanának, s még játékaikban is részt vennének úgy, hogy gyermekek lennének a gyermekek között, nagyon boldoggá tennék kicsinyeiket, s elnyernék szeretetüket és bizalmukat. (Fundamentals of Christian Education, 18. o.)

A szülők által bölcsen és szeretetteljesen vezetett igazi otthonban felnövekvő gyermekek nem vágyakoznak arra, hogy elkóboroljanak, világi élvezetek és társak után járjanak. A gonosz nem vonzza őket. A valódi otthonban uralkodó lelkület átformálja jellemüket. Olyan szokásokat alakítanak ki és olyan alapelvek szerint élnek, amelyek erős védelmül szolgálnak a kísértések ellen, amikor majd elhagyják otthonuk menedékét, és felnőttként elfoglalják helyüket a világban. (The Ministry of Healing, 394. o.)

Az ifjú szív gyorsan felel a rokonszenv kinyilvánítására. (Fundamentals of Christian Education, 58. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video