Kedves beszéd

„Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, felserkent minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok.” (Ésaiás könyve 50,4)

Ha Krisztus bennünk lakik, keresztények leszünk otthon és másutt egyaránt. A keresztény kedvesen szól rokonaihoz és mindenki máshoz is. Kedves, udvarias, szeretetteljes, együtt érző lesz, és így ráneveli magát arra, hogy majd a mennyei otthonban lakozhasson. A királyi család tagja, így azoknak az országát képviseli, akik a menny felé haladnak. Szelíden beszél gyermekeihez, mert tudja, hogy ők is Isten örökösei, a mennyei királyi udvar tagjai. Isten gyermekei között nem a nyerseség, ridegség lelkülete uralkodik.

Sokan büszkék arra, hogy szókimondók, durvák és nyersek, amit helytelenül nyíltságnak és őszinteségnek neveznek, azonban ez a legrosszabb önámítás. (Review and Herald, 1884. április 29.)

Krisztus mindig nyugodt és méltóságteljes volt, és akik együtt munkálkodnak Ővele, munkájukhoz felhasználják a kegyelem olaját. Szavaik és cselekedeteik megnyugtató hatást gyakorolnak. (Review and Herald, 1899. július 11.)

Rá kell nevelnünk magunkat a könyörületességre, szelídségre, gyengédségre, a teljes megbocsátásra, szánalomra és részvétre. Miközben félreteszünk minden hiábavalóságot, balga beszédet, tréfát és viccet, ne legyünk hidegek, részvétlenek és társaságkerülők! Isten Lelkének munkájára van szükséged, amíg olyan leszel, mint Isten kertjének egy illatos virága. Addig beszélj a világosságról, Jézusról, az igazság Napjáról, amíg átváltozol dicsőségről dicsőségre (Korinthusiaknak írt II. levél 3,18), megújul a jellemed, és erőről erőre jutva mindig jobban visszatükrözöd Krisztus dicső képmását. (Review and Herald, 1892. szeptember 20.)

Krisztus mindig készségesen ad az Ő gazdagságából. Össze kell gyűjtenünk a Tőle származó értékeket, hogy amikor beszélünk, a szavaink ékesek legyenek. (Bizonyságtételek, VI. köt., 174. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video