Vidámság

„Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömmel!” (Római levél 12,8)

Isten arra hívott el bennünket, hogy örömmel és vidáman kövessük Őt, s őrizzük meg az önzetlenség lelkületét, hiszen az a legnagyobb öröm, ha a körülöttünk lévőket boldoggá tesszük.

A valódi vidámság – amely nem jelent könnyelműséget és világiasságot – egyike Isten kegyelmi ajándékainak. (Bizonyságtételek, IV. köt., 62. o.)

Ne engedd meg, hogy a mindennapi élet bonyodalmai és gondjai ingerültté tegyenek. Ha ezt megengeded magadnak, akkor mindig akad valami, ami bosszantani fog. Az élet olyan, amilyenné tesszük, és azt fogjuk találni, amit kerestünk. Ha szomorúságot és bajt keresünk, ha olyan lelkiállapotban vagyunk, hogy felnagyítjuk a kisebb nehézségeket, találunk belőlük eleget, hogy lekössék gondolatainkat, és ne tudjunk figyelni a lényegre. Ha azonban a dolgok világosabb oldalát nézzük, akkor mindig megtaláljuk, ami vidámmá és boldoggá tesz bennünket. Ha mosolyt adunk, visszakapjuk másoktól. Ha vidáman beszélünk, kellemes szavakat szólunk, ez saját magunkra és másokra is jó hatással lesz. (The Signs of the Times, 1885. február 12.)

Sátánnak az a terve, hogy az embereket egyik végletből a másikba űzze. Istenünk azt szeretné, hogy mint az Ő gyermekei, őrizzük meg a vidámság boldog lelkületét, hogy hirdessük annak dicséretét, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el bennünket (Péter apostol I. levele 2,9).

Ha lemegyünk egy pincébe, ahol sötétség vesz körül bennünket, akkor mondhatjuk, hogy „Nem látok, nem látok!” – de jöjjünk fel a napfényre, mert nem kell sötétségben lennünk! Jöjj fel oda, ahol Krisztus vár téged, akkor világosságod lesz! (János evangéliuma 3,20–21; Ap csel 26,18) (Australasian Union Conference Record, 1904. november 1.)

A valódi keresztények igyekeznek követni Krisztus példáját, mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztushoz válunk hasonlóvá. A Jézusért igaz szívből végzett, hűséges szolgálat verőfényes vallást teremt. Krisztusban világosság, békesség és öröm vár ránk mindörökké. (I. kézirat, 1867)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video