Miért fontos a keresztényi udvariasság.

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek!” (János evangéliuma 13,34)

Az udvariasság, előzékenység értékét túl kevésre becsülik. Sokan, akik tiszteletet érdemelnek őszinteségükért és becsületességükért, nagy hiányosságot mutatnak a szívélyességben. E fogyatékosság megrontja saját boldogságukat is, és csökkenti a másokért végzett szolgálatuk értékét és hatásosságát. Az udvariatlan emberek gyakran feláldozzák az élet legkedvesebb és leghasznosabb tapasztalatait csupán a meggondolatlanságuk miatt. (Nevelés, 240. o.)

A Szentírás figyelemre méltó példákat mutat be az udvariasságról. Ábrahám Isten embere volt: amikor felütötte sátrát, azonnal áldozati oltárt is emelt, és meghívta Istent, hogy lakozzon nála. Ábrahám udvarias, előzékeny ember volt. Életét nem rontotta meg az önzés, amely annyira visszatetsző bárki jellemében, és sértő Isten szemében. Figyeljük meg Ábrahám magatartását, amikor elválni készült Lóttól! Lót, az unokaöccse sokkal fiatalabb volt nála, így a föld választásának joga Ábrahámot illette. Barátságossága mégis arra indította, hogy feladja jogát, és megengedte Lótnak, hogy azt a vidéket válassza magának, amely a legkívánatosabbnak látszott előtte. Figyeljük meg Ábrahámot, amint üdvözli a három utazót a hőségben, és sietve gondoskodik szükségleteikről. Figyeljük meg, amikor üzleti tárgyalást folytat Kéth fiaival, hogy sírhelyet vásároljon Sára számára. Bánatában sem feledkezik meg az udvariasságról: meghajlik előttük, habár ő Isten nemes embere. Ábrahám tudta, mi az igazi udvariasság, és mivel tartozik felebarátainak. (Review and Herald, 1885. szeptember 8.)

Felejtsük el önmagunkat! Keressük az alkalmakat, hogy másokat felvidítsunk, enyhítsük bánatukat, terheiket a kedvesség és szeretet kicsiny cselekedeteivel. Az otthon szokásunkká váló figyelmesség és udvariasság kiterjed a családi körön kívül is, és boldoggá teszi az életünket. (Bizonyságtételek, III. köt., 539–540. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video