Légy részvétteljes minden ember iránt

„Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.” (1Kor. 9, 22.)

Tanulmányozzuk, hogyan lehetünk a leghasznosabbak, és hogyan szolgálhatunk másoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk.

Mindazok, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, gondoljanak arra, hogy misszionáriusok, ezért a társadalom minden rétegével fel kell venniük a kapcsolatot . Vannak olyan emberek, akik hűtlenül bánnak felebarátaikkal. Találkozhatnak hiúkkal, büszkékkel, léhákkal, panaszkodókkal, kétségbeesettekkel, csüggedőkkel, vakbuzgókkal, önzőkkel, félénkekkel, érzékenyekkel, kicsapongókkal és felületesekkel. (…) Ezeket a különböző gondolkodású embereket nem kezelhetjük egyformán, mert akár szegények, akár gazdagok, magas vagy alacsonyrangúak, valamennyiüknek kedvességre, részvétre, igazságra és szeretetre van szükségük. A kölcsönös érintkezés által lelkünk csiszolódik és finomodik. Szorosan össze vagyunk kötve egymással az emberi testvériség kötelékei által.

A keresztények a társadalmi kapcsolatokon keresztül érhetik el a világot. Isten megkívánja minden férfitől és nőtől, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét és befogadta szívébe az isteni igazságot, hogy világosságot árasszon azoknak ösvényére, akik még nem ismerik a jobb utat.

Tegyünk bizonyságot Krisztusról nyíltan és bátran, és mutassuk be jellemünkkel az Ő szelídségét, alázatosságát és szeretetét. (59. kézirat, 1897.)

A társadalmi kapcsolatokat Krisztus Lelke által megszentelve felhasználhatjuk, hogy embereket vezessünk a Megváltóhoz. (…) Lakozzék bennünk Krisztus, mint az örök életre buzgó víznek kútforrása, amely felüdíti mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek velünk. (Medical Herald 496.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video