Úgy szeresd az embereket, ahogyan Krisztus szerette őket!

„Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.” (János evangéliuma 15,12)

Krisztus megvalósította életében Isten tanításait. Igyekezete azonban sosem ragadta el, nem tette szenvedélyessé. Következetes volt, de nem makacs és kérlelhetetlen, jóakaratú volt, de nem gyenge, kedvesen és együttérzéssel közeledett az emberekhez, de érzelgősség nélkül. Nagyon kedvelte a társaságot, azonban megőrizte méltóságát, senkit sem bátorított bizalmaskodásra. Sosem volt vakbuzgó, sem ridegen szigorú. Nem alkalmazkodott a világhoz, de nem volt közönyös a legkisebbek szükségletei iránt sem. A nehézségben lévők felé mindig részvéttel fordult. (132. kézirat, 1902)

Jézus kora gyermekségétől fogva olyan életet élet, amely az alázatosság, szorgalom és engedelmesség tökéletes példája volt. Mindig gondoskodó, figyelmes volt mások iránt, és önmegtagadást gyakorolt. A menny pecsétjét viselve jött el, de nem azért, hogy Őneki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon.

Krisztus önzetlen élete mindnyájunk számára példa. Jelleme a mintaképe annak a jellemnek, amely bennünk is kiformálódhat, ha követjük Megváltónkat. (108. kézirat, 1903)

A tapintatosság és jó ítélőképesség sokkalta hasznosabbá teszi a munkánkat. Akkor lehetünk komoly hatással másokra, ha a megfelelő szavakat szóljuk a kellő időben, és helyes lelkülettel viszonyulunk azokhoz, akiken segíteni szeretnénk.

Kedvesen kell bánnunk azokkal, akiknek a hite és a tantételei különböznek a miénktől, mert ők is Krisztus tulajdonai, és találkoznunk kell velük a végső számadás nagy napján. Szemtől szemben állunk majd az ítéletkor, és akkor már nem úgy fogjuk értékelni gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, ahogyan most tesszük, hanem úgy látjuk majd mindezeket, amilyenek a valóságban voltak. Isten kötelességünkké tette, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Krisztus szeretett bennünket. (Youth’s Instructor, 1897. december 9.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video