Hogyan kereste meg Jézus az embereket?

„Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett. És Jézust is meghívták a tanítványaival együtt a menyegzőre.” (János evangéliuma 2,1–2)

Kánában menyegzőre készültek. A jegyespár József és Mária rokona volt. Krisztus is értesült e családi összejövetelről, és arról, hogy sok befolyásos személy is jelen lesz, azért újonnan elhívott tanítványai társaságában Kána felé vette útját. Amint az ott élők megtudták, hogy Jézus a városba érkezett, külön meghívást küldtek Neki és barátainak.

Jézus csatlakozott az ünnepségen megjelent társasághoz. A világiasság, könnyelműség a leghalványabb árnyékot sem vetette magatartására, jelenléte által megszentelte az összejövetelt.

Krisztus minden korszak híveinek azt tanítja ezzel, hogy ne zárkózzunk el a társaságtól. Ne szakítsuk meg a társas érintkezést, ne igyekezzünk visszavonulni embertársainktól. Ha meg akarjuk szólítani őket, ott kell találkoznunk velük, ahol elérhetők, hiszen maguktól ritkán keresnek meg bennünket. Az emberek szívét nem csak a szószékről érinthetjük meg az isteni igazsággal. Krisztus felébresztette az érdeklődésüket azáltal, hogy a javukat akarva ment közéjük. Megkereste őket mindennapi munkájuk közben, és önzetlen érdeklődést tanúsított irántuk. Tanításait bevitte a nép otthonába, és egész családokat nyert meg isteni jelenlétének befolyása által.

Jézus megdorgálta a mértéktelenséget, a bűnös vágyak kiszolgálását és a balgaságot, mégis társaságkedvelő volt. Elfogadta a meghívást, hogy együtt étkezzen a tanultakkal, nemesekkel, szegényekkel és szenvedőkkel. Nem adott engedélyt a kicsapongásra és tivornyára, azonban az ártatlan vidámság kedves volt számára. A zsidó menyegző ünnepélyes és megragadó esemény volt, amelynek örömétől Megváltónk nem zárkózott el. (The Signs of the Times, 1887. november 22.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor