Bízzunk Isten szeretetében!

„Ne félj, mert én megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy.” (Ésaiás könyve 43,1)

Próbáink gyakran szinte elviselhetetlennek látszanak – és Isten segítsége nélkül valóban azok. Ha nem támaszkodunk Teremtőnkre, összeroskadunk a felelősségek terhe alatt, amelyek csak szomorúságot és bánatot okoznak. De ha Krisztusban bízunk, akkor nem törnek össze bennünket a próbák. Ha minden sötétnek és megmagyarázhatatlannak látszik, bízzunk Isten szeretetében! Idézzük fel Krisztus hozzánk intézett szavait: „Amit én cselekszem, azt te most nem érted, de ezután majd megérted.” (János evangéliuma 13,7)

Ne gondolkozz úgy, mintha Jézus még József sírboltjában pihenne, és egy nagy kő zárná el a sírt. Hited próbájában mutasd meg, hogy tudod: van Megváltód, aki feltámadt, s a mennyben közbenjár érted és szeretteidért.

A Biblia szerint mi vagyunk felelősek a boldogságunkért. Jézusra tekintve hasznos és értelmes életet élhetünk. Szolgálatunk hasznossága a saját elhatározásainktól és tetteinktől függ. (33. levél, 1895)

Mindnyájan vágyódunk a boldogságra, azonban sokan nem találják meg, mert helytelenül keresik. A boldogságért a legkomolyabban kell küzdenünk, igazán törekedve az elnyerésére. Vágyakozásunkat társítsuk hittel, akkor a boldogság szinte észrevétlenül érkezik el hozzánk. Ha a kedvezőtlen körülmények ellenére is bizalommal tudunk pihenni Isten szeretetében, és békében nyugszunk Őbenne, akkor jelenlétének érzete benső, csendes örömet kelt bennünk. Ez a tapasztalat olyan hitet eredményez, amely képesít bennünket arra, hogy ne legyünk ingerlékenyek, ne aggódjunk, hanem bízzuk magunkat a végtelen Hatalomra. (57. levél, 1897)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video