Bizalom Istenben

„Mivelhogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó.” (112. zsoltár 6–7)

Isten elegendő bizonyítékot adott a Szentírás isteni természetéről. Az Ige világosan mutatja be a megváltásunkkal kapcsolatos ünnepélyes igazságokat. A Szentlélek segítségével – amelyet Isten megígért mindazoknak, akik őszintén keresik Őt – mindenki megértheti ezeket az igazságokat. Isten erős alapot adott nekünk, amelyen hitünk nyugodhat.

Nem vagyunk képesek teljesen megérteni Isten terveit és szándékait. Bármennyit kutathatjuk, sohasem ismerhetjük meg a végtelen Istent. Ne igyekezzünk vakmerően félrehúzni a függönyt, amely eltakarja fenségét. Az apostol így szól: „Mily kikutathatatlanok az Ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az Ő útjai!” (Római levél 11,33)

Olyan mértékben érthetjük meg Isten eljárásait és indítékait, melyek által cselekszik, amilyen mértékben megismerjük határtalan szeretetét, irgalmát és kegyelmét, amely egyesül végtelen hatalmával. Mennyei Atyánk mindent bölcsen és igazságosan igazgat, ezért ne legyünk elégedetlenek és bizalmatlanok Teremtőnkkel szemben, hanem hajtsunk fejet előtte tiszteletteljes engedelmességgel. Ő annyit jelent ki nekünk céljairól, amennyinek a megismerése javunkat szolgálja, azon túl rá kell bíznunk magunkat szeretetteljes szívére és hatalmas kezére.

Bár Isten bőségesen adott bizonyítékokat, amelyekre a hitünket építhetjük, sosem távolítja el a hitetlenség és kétely minden lehetőségét. Mindazok, akik kételkedni akarnak, megtehetik. Az Isten iránti bizalmatlanság természetes a meg nem újult szív számára, amely ellenségeskedik Istennel. A hitet azonban a Szentlélek ihleti, és a hit csak akkor él, ha gondozzák. Határozott erőfeszítések nélkül senki sem lehet erős a hitben. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha alázatosan bízunk Istenben, és minden parancsolatának engedelmeskedünk. (Korszakok nyomában, 526–530. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video