Tökéletes békesség

„Akinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békességben, mivel Tebenned bízik.” (Ésaiás könyve 26,3)

Sok ember szíve sajog a gondok terhe alatt, mivel mindenben igyekszik a világhoz alkalmazkodni. Akik a világ szolgálatát választották, elfogadták szokásait és problémáit, azok jelleme megromlott és belefáradtak az életbe. Becsvágyuk és világi kívánságaik kedvéért elfojtják lelkiismeretüket, s a bűn miatti önvád terhe is nyomasztja őket. Az állandó bánkódás kimeríti életerőiket. Az Úr azt kívánja, hogy tegyék le a szolgaság igáját. Meghívja őket, hogy az Ő munkáját végezzék: „Az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.” Azt tanácsolja nekik, hogy keressék először Isten országát és az Ő igazságát, s megígéri, hogy megad nekik mindent, amire szükségük van. Az aggodalom vak, nem látja a jövőt, azonban Jézus kezdettől fogva látja a véget. Minden nehézségből mutat kivezető utat. Mennyei Atyánknak ezernyi útja van, amelyen gondoskodhat rólunk, melyekről mi semmit sem tudunk. Ha elvégezzük szolgálatunkat és tiszteletben tartjuk Isten akaratát, nehézségeink megoldódnak, és egyenes úton járhatunk.

Krisztus szívében tökéletes békesség lakozott, és Istennel való teljes összhang uralkodott lelkében. Őt az ünneplés nem tette felfuvalkodottá, a rosszallás vagy csalódás nem hangolta le. A leghevesebb ellenállás és legkegyetlenebb bánásmód közepette is megőrizte bátorságát. (Jézus élete, 330. o.)

A valódi boldogságot akkor találhatjuk meg, ha Krisztustól tanulunk. Békét és nyugalmat talál mindenki, akik szaván fogja Jézust, rábízza lelkét az Ő megtartó hatalmára, és elfogadja rendelkezéseit. Aki így tesz, azt ezen a világon semmi sem szomoríthatja el, mert Jézus megörvendezteti jelenlétével. (The Signs of the Times, 1904. január 13.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor