A szeretet begyógyítja a sebeket!

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent.” (János apostol I. levele 4,7)

Keresztényi szempontból a szeretet hatalom, szellemi és lelkierő. A tiszta szeretet különleges erő a jó cselekvésére, és nem is tud mást tenni, csak jót. Megakadályozza az ellenségeskedést és a nyomorúságot, s valódi boldogságot eredményez. A gazdagság gyakran megrontó és megsemmisítő hatással van az emberekre, hatalmas erő ez is, amely azonban nagy kárt okozhat – azonban az igazság és a jóság a tiszta szeretetből fakad. (Bizonyságtételek, IV. köt., 138. o.)

Azt az embert, aki békességben él Istennel és embertársaival, nem lehet tönkretenni. Az irigység nem talál helyet szívében, ahogyan a gyanakvás és a gyűlölet sem. Az Istennel összhangban lévő szív az élet bosszúságai és próbái fölé emelkedik. (Bizonyságtételek, V. köt., 488. o.)

Ki kell űzni az irigységet, féltékenységet, gyanakvást, haszontalan beszédet, türelmetlenséget, előítéletet, önzést, kapzsiságot és hiábavalóságot, melyeket Sátán ültetett a szívünkbe. Ha megengedjük, hogy ezek tovább uralják a lelkünket, olyan gyümölcsöt teremnek, amely sokakat beszennyez és megfertőz. Ne gondozzuk azokat a mérgező növényeket, amelyek kiölik a szeretet drága gyümölcseit és megfertőzik a gondolkodásunkat! (The Signs of the Times, 1911. június 20.)

Csak az a szeretet tud gyógyítani, amely Jézus Krisztus szívéből árad. Csak az tudja meggyógyítani a megsebzett lelket, akiben ez a szeretet úgy áramlik, mint fában a nedv és testben a vér.

A szeretetnek csodálatos ereje van, mert isteni eredetű. A szelíd felelet, amely „elfordítja a haragot”, a szeretet, amely „hosszútűrő, kedves és sok bűnt elfedez”, azt akarja, hogy tanuljuk meg a leckét, milyen gyógyító erővel ajándékozza meg életünket. A szeretet átalakítaná az életünket, és földünk mennyország lenne, ahol boldogok lehetnénk. (Nevelés, 113–114. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor