Békesség Krisztusban

„És lesz az igazság műve békesség, s az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.” (Ésaiás könyve 32,17)

Az élettan igazi alapelveit megtaláljuk a Szentírásban. A legtöbb ember nem ismeri a saját értékét. Jellemének megtéretlen természete szerint cselekszik, mivel nem Jézusra néz, aki a hit fejedelme és bevégzője (Zsidókhoz írt levél 12,2). Aki Jézushoz jön és hisz őbenne, s Őt választja példaképének, felismeri e szavak jelentőségét: „Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek.” (János evangéliuma 1,12)

A valódi megtérés tapasztalata nyomán világosan felismerjük Isten iránti felelősségünket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez üdvösségünket (Filippi levél 2,12), s teljesen meggyógyuljunk a bűn bélpoklosságából. Ez a tapasztalat arra indít, hogy alázattal és hittel bízzuk magunkat Istenre. (121. kézirat, 1902)

Valóban örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy Isten figyel ránk és hallja imáinkat. Van egy Barátunk, aki soha nem hagy cserben bennünket, akire rábízhatjuk lelkünk minden titkát – olyan kiváltság ez, amelyet szóval soha ki nem fejezhetünk. (Review and Herald, 1880. március 11.)

Azok a férfiak és nők, akik örvendeznek Krisztus-hitükben, nem aggódnak, nem nyugtalankodnak, nem lesznek elégedetlenek. A szívükben lakozó krisztusi békesség szilárdságot ad jellemüknek. (8. levél, 1888)

Ne engedd, hogy bármi is elrabolja lelki békességedet, nyugalmadat, és azt a bizonyosságot, hogy Isten elfogadott téged! Fogadj szívedbe minden ígéretet, mert azok mint a te tulajdonaid, ha teljesíted Isten kívánalmait. Ha alárendeled saját útjaidat, amelyek bölcseknek látszanak előtted, és elfogadod Krisztus útjait, akkor felismerted az Ő szeretetében való megnyugvás titkát. (130. levél, 1898)

Aki Krisztus szolgálatára szenteli magát, olyan békességet kap, amelyet a világ nem adhat, és el sem vehet. (Review and Herald, 1894. november 27.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor