Énekelj, és a világ veled énekel.

„Új éneket adott számba, a mi Istenünk dicséretét; sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.” (40. zsoltár 3)

Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Új éneket kíván adni a szívünkbe: a mi Istenünk dicséretét. Azt szeretné, hogy higgyük el: megbocsátja bűneinket és elveszi igazságtalanságunkat. Dalt ébreszt szívünkben az Ő dicséretére.

Legyen telve bátorítással és megingathatatlan hittel minden szó, amit kiejtünk, minden sor, amit leírunk. Ne gondold, hogy Jézus csak a testvéred Megváltója – Ő a te személyes Megváltód is! Ha ápolod szívedben ezt a drága gondolatot, akkor Istent dicsérő ének kél a lelkedben. Kiváltságod, hogy örvendezz Istenben. Láttassuk meg másokkal is, hogy egyedüli reménységünk Istenben van, s Őhozzá menekülhetünk oltalomért.

Az Istennek való odaszentelődés minden cselekedete örömet jelent számunkra, mert ha értékeljük a világosságot, amelyet a menny adott számunkra, akkor több és nagyobb világosságot kapunk. Ki kell tárnunk szívünket az Igazság Napjának sugarai előtt. A tökéletes odaadásban boldogság rejlik.

Isten békessége uralkodjék szívedben, akkor lesz erőd minden szenvedés elviselésére, és örülni fogsz, hogy kegyelmet nyertél. Dicsérd az Urat, beszélj jóságáról és hatalmáról! Édesítsd meg a lelkedet körülvevő légkört. Dicsérd szívvel és lélekkel Őt, aki egészséged forrása, Megváltód és Istened. (Youth’s Instructor, 1900. december 27.)

Dicséretünket és hálaadásunkat fejezzük ki énekben! Amikor ránk támad a kísértő, ahelyett, hogy kifejezést adnánk szomorú érzéseinknek, hit által zengjünk hálaéneket Istennek. Az ének olyan fegyver, amelyet mindig sikeresen használhatunk a csüggedés ellen. Ha ily módon kitárjuk szívünket Megváltónk jelenlétének napfénye előtt, elnyerjük az Ő áldását. (The Ministry of Healing, 254. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor