Szeretetteljes figyelmesség

„Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és az Ő szeretete teljessé lett bennünk.” (János apostol I. levele 4,12)

Tedd jó illatúvá otthonod légkörét gyengéd figyelmességed által! (18/b levél, 1891)

Otthonunk legyen a legtisztább és legmagasztosabb érzelmeink központja. Mindennap gondosan és kitartóan őrizzük és erősítsük a békességet, összhangot és a szeretetet, hogy ezek az értékek ott lakozzanak családunk minden tagjának szívében. (The Signs of the Times, 1911. június 20.)

Azért van annyi kemény szívű férfi és nő, mert az igazi szeretetet gyengeségnek tekintik, és elnyomják. Az ilyen emberek természetének jobbik részét elrontották és tönkretették gyermekkorukban, s ha az isteni világosság sugarai fel nem olvasztják hidegségüket és önzésüket, akkor boldogságuk örökre el van temetve. Ha azt akarjuk, hogy olyan gyengéd szívünk legyen, amilyen Jézusnak volt, amikor itt járt az emberek között, és ha olyan szent részvétet akarunk tanúsítani a bűnös és halandó emberek iránt, mint az angyalok, akkor ápolnunk kell a gyermekkor megértő szeretetét, amely maga az egyszerűség. (Bizonyságtételek, III. köt., 359. o.)

Részesítsd elismerésben gyermekeidet, amikor csak tudod! Tedd az életüket olyan boldoggá, amennyire csak lehetséges. Szívük fogékony marad a jóra, ha szeretettel és megértéssel fordulsz feléjük, mert ezáltal előkészíted az utat az igazság magvai számára. Isten nemcsak esőt ad a földnek, hanem gyönyörű, mosolygó napfényt is, hogy kicsíráztassa a magot és előhívja a virágot. (Counsel and Practice on Tithe, 114. o.)

Egy helyeslő tekintet, egy bátorító vagy elismerő szó olyan lesz a körülöttünk élők szívének, mint a napfény, amely egész napjukat boldoggá teszi. (The Ministry of Healing, 388. o.)

Minden feleség számára minden másnál szentebb legyen férjének és gyermekeinek a boldogsága. (Bizonyságtételek, I. köt., 465. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor