Hálaadás és dicsőítés

„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét!” (Zsolt 100:4)

Ha szívünket és elménket Isten szolgálatára szenteljük, elvégezzük azt a munkát, amit nekünk szánt, és Jézus nyomdokain járunk, akkor szívünk szent hárfává válik, amelynek minden akkordja dicséretet és hálaadást küld az Istentől küldött Báránynak, hogy elvegye a világ bűneit….Krisztus azt szeretné, ha gondolataink Őrá összpontosulnának….. Fordítsuk a tekintetünket Jézusra, akinek az élete minden áldás és kegyelem forrása, ami Isten gyermekei számára felbecsülhetetlen értéket alkot….Az Úr Jézus a mi erőnk és boldogságunk, a nagy tárház, amelyből az emberek minden alkalommal erőt meríthetnek. Ahogy figyelünk Rá, beszélünk Róla, egyre inkább képesek leszünk Őt szemlélni – ahogy élünk az Ő kegyelmével, és elfogadjuk az áldásokat, amelyeket Ő kínál nekünk, úgy birtokába jutunk annak, amivel segíthetünk másoknak. Hálával telve, másokkal is közöljük a nekünk ingyenesen adott áldásokat. Így befogadv+D147a és továbbadva növekszünk a kegyelemben; és ajkunkról állandóan a dicséret és a hála gazdag áradata árad; Jézus édes lelke hálát ébreszt szívünkben, és lelkünket felemeli a biztonság érzése. Krisztus végtelen, kimeríthetetlen igazsága hit által válik a mi igazságunkká. (The Signs of the Times, 1896. október 22).

Minden új nap friss áldásai ébresszenek dicséretet szívünkben szerető gondoskodásának. Amikor reggel kinyitod a szemed, köszönd meg Istennek, hogy megtartott téged az éjszaka folyamán. Köszönd meg Neki az Ő békéjét a szívedben. Reggel, délben és éjjel szálljon fel a hála, mint édes illat a mennybe…. Isten angyalai, ezrével és ezrével, … őrizzenek minket a gonosztól, és szorítsák vissza a sötétség hatalmait, amelyek a pusztulásunkra törnek. Hát nincs okunk arra, hogy minden pillanatban hálásak legyünk, hálásak akkor is, amikor látszólagos nehézségek állnak útjainkban?

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor