Hűség az élet minden területén

„Fogjátok meg nekünk a rókákat, a rókafiakat, amelyek a szőlőket pusztítják!” (Énekek éneke 2,15)

Életünk boldogsága sokféle módon összekapcsolódik a mindennapi kötelességek hűséges teljesítésével. (Nevelés, 216. o.)

A kicsinynek, jelentéktelennek tűnő tennivalók elhanyagolása mérgezi meg életünk boldogságát. Fel kell ismernünk, hogy a kicsiny szolgálatok, lényegtelennek látszó, apróbb munkák hűséges elvégzése tesz igazán boldoggá bennünket. Aki hű a kicsinyen, a sokon is hű az. Aki hűtlen vagy igazságtalan a kis dolgokban, az a nagyobbakban is az lesz. (Bizonyságtételek, II. köt., 700. o.)

Amíg nem tudod vidáman és boldogan vállalni a mindennapi kötelességeket, nem vagy alkalmas nagyobb és magasabb rendű szolgálatokra. A ránk váró szerény feladatokat el kell végeznünk, és érezhetjük, hogy szükséges és tiszteletre méltó munkával foglalkozunk, s küldetésünk által – bármily szerény is legyen – éppen olyan biztosan Isten munkáját végezzük, mint Gábriel, amikor az Úr a prófétákhoz küldte. (Bizonyságtételek, III. köt., 81. o.)

Az élet kis, hétköznapi foglalatosságai alakítják a lelkületünket és határozzák meg a jellemünket. Szavaiddal, hanghordozásoddal, mozdulatoddal, tekinteteddel is bemutathatod Krisztust. Aki elhanyagolja ezeket a kicsiny dolgokat, és mégis azzal áltatja magát, hogy csodálatos tetteket képes véghezvinni a Mesterért, abban a veszélyben forog, hogy teljes kudarcot vall, és semmit sem fog elvégezni. (16. levél, 1886)

A legszerényebb beosztásban, munkakörben is kiváló lehetőségeket és értéket találhatunk. A szeretetteljes hűséggel végzett hétköznapi munka is szép Isten szemében. (Nevelés, 114. o.)

A csekély figyelmességek, a szeretet és önfeláldozás kicsiny cselekedetei, amelyek oly csendesen, finoman áradnak ki életünkből, mint a jó illat a virágból, nem kis részét alkotják az élet áldásainak és boldogságának. (Gondolatok a hegyi beszédről, 123. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor