Öröm a kötelességteljesítésben

„Bízzál az Úrban, és jót cselekedj, e földön lakozz, és hűséggel élj.” (37. zsoltár 3)

Igazi boldogságot csak akkor találhatunk, ha jók vagyunk másokhoz, és jót cselekszünk. A legtisztább, legmagasztosabb örömökben azok részesülnek, akik hűségesen elvégzik a rájuk bízott feladatokat, nem hanyagolják el a kötelességeiket.

Krisztus mindenkire rábízta a szolgálat munkáját. Ő, a dicsőség Ura, kijelentette: „Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Máté evangéliuma 20,28) A mennyei Felség készségesen beleegyezett, hogy eljöjjön hozzánk és elvégezze azt a munkát, amelyet Atyja rábízott. Jézus nemesnek tartotta a munkát. Ácsként dolgozott, hogy a szorgalomban is példát mutasson nekünk. Már egészen fiatal korában kivette részét a családfenntartásból. Felismerte, hogy Ő is része a családi közösségnek, ezért készséggel részt vállalt a család terheinek hordozásában.

A gyermekek és a fiatalok örömet találnak abban, ha könnyítenek édesapjuk és édesanyjuk gondjain azáltal, hogy önzetlen érdeklődést tanúsítanak otthonuk iránt. Amikor vidáman végzik el a rájuk bízott feladatokat, gyakorlatot szereznek, amely alkalmassá teszi őket bizalmi állások betöltésére, és hasznos emberekké válnak. Az otthon egyszerű kötelességeinek teljesítése által a fiúk és lányok alapot vetnek a szellemi, erkölcsi és lelki kiválóságnak. (Youth’s Instructor, 1901. december 5.)

Vannak, akik azt gondolják, hogy a gazdagság és tétlenség áldás. Azonban a legboldogabbak és legegészségesebbek azok, akik mindig tevékenykednek, és vidáman végzik mindennapi munkájukat. Az egészséges elfáradás a helyesen beosztott munka következménye, s ez biztosítja a felüdítő alvás áldásait. Az, hogy a bűn következtében az embernek fáradságos munkával kell megkeresnie mindennapi kenyerét, valamint a boldogság és dicsőség ígérete ugyanazon királyiszékből hangzott el, és mindkettő áldás számunkra. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 97. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor