Kitartás a jó cselekedetekben

„A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: Istent féljed, és az Ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő kötelessége.” (Prédikátor könyve 12,15)

Salamon leírja boldogságkeresése történetét. Átadta magát a szellemi foglalkozásnak, megvalósította kereskedelmi vállalkozásainak terveit, kielégítette élvezetvágyát. Körülvette magát az udvari élet elbűvölő fényűzésével.

Elefántcsont trónjának lépcsői színaranyból készültek, oldalukon hat aranyoroszlánnal. Szemei előtt gondosan művelt, gyönyörű kertek terültek el, amelyeket oly csodálatosan szépre formáltak, hogy amennyire csak lehetséges, hasonlítsanak Éden kertjéhez. Sokféle értékes fát, bokrokat és virágokat hoztak más országokból, s gyönyörű tollazatú madarak röpködtek a fákon, betöltve a levegőt édes énekükkel. Salamon testőrei, kísérői pazar öltözetben, felékesítve várták, hogy teljesítsék minden kívánságát. Zajos mulatságokat, hangversenyeket, sportversenyeket és játékokat rendeztek a király szórakoztatására, nagy költséggel.

Mindez azonban nem tette boldoggá Izrael uralkodóját. A kicsapongás rávéste nyomát egykor szép arcára. Salamon siralmas változáson ment át. Homlokán a gond és boldogtalanság mély barázdái húzódtak, ajka kész volt a szemrehányás kifejezésére, ha a legcsekélyebb mértékben is eltértek kívánsága teljesítésétől.

Leromlott idegrendszere, elsorvadt teste magán viselte a természeti törvények áthágásának következményeit. Később azonban bevallotta, hogy eltékozolta életét, sikertelenül hajszolta a boldogságot. (The Health Reformer, 1878. június)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor