A Biblia rávezet a boldogság útjára

„Inkább gyönyörködöm a Te bizonyságaid útjában, mint minden gazdagságban. (…) Gyönyörködöm rendeléseidben, a Te beszédedről nem feledkezem el.” (119. zsoltár 14–16.)

A Biblia elénk tárja a menny felmérhetetlen gazdagságát és örökkévaló kincseit. Az embert a legerősebb vágya arra ösztönzi, hogy keresse boldogságát. A Biblia elismeri e vágy jogosságát, és bemutatja, hogy az egész menny együtt dolgozik velünk azért, hogy elnyerjük az igazi boldogságot. Megismerteti velünk, milyen feltételek alapján lehet a miénk Jézus Krisztus békessége. Leírja az örök boldogság és napfény otthonát, ahol többé nem lesz könny és nélkülözés. (28. levél, 1888)

A Biblia megtanít téged, hogy mindenben becsületes, mértékletes, szorgalmas, igazságszerető és őszinte legyél. Ha tanácsait megfogadod, hűségessé tesznek téged. Olyan befolyást kölcsönöznek, amely mindig fölfelé irányít, hogy Isten megtisztítsa a jellemedet. Erőt ad, amely elvon a bűntől, és az igazság útjára vezet.

Az ilyen élet nem nélkülözi az örömet. Telve lesz vigasztalással, megelégedéssel, mivel szívedbe fogadod a mennyet, a békességet, és bizonyságot teszel róla, hogy „Isten törvénye tökéletes, megtéríti a lelket” (19. zsoltár 8).

Szeretném, ha minden fiatal megértené, milyen kedves Isten előtt, ha egy ifjú átadja Neki a szívét. Milyen szeretettel őrzik az angyalok az istenfélő és Istent szerető fiatalok lépteit! Jézus név szerint ismeri őket, és példájuk más fiatalokat is segít, hogy helyes úton járjanak. A világosság élő csatornája lesz, aki szívébe és elméjébe rejtette az Ige intéseit és bátorításait, Isten ígéreteinek drága gyöngyeit, amelyekből mindenkor meríthet. Kapcsolatban áll a világosság Forrásával. Isten a mennyei világosság gyógyító sugarait árasztja lelkébe, és mindazok lelkébe, akik körülötte vannak. (Youth’s Instructor, 1887. augusztus 3.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video