Bölcsesség, értelem, boldogság

„Boldog ember, aki megtalálja a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet szerez.” (Példabeszédek könyve 3,13)

Dávid felkenetésének szertartása tudtára adta az ifjúnak, hogy fontos feladat vár rá. Magas tisztsége ellenére, amelyet el kellett foglalnia, Dávid nyugodtan folytatta foglalkozását, és türelemmel várta Isten tervének kibontakozását a maga idejében és módján. A pásztorfiú olyan alázatosan és szerényen tért vissza a dombokhoz, és éppen olyan gyengéden figyelte és őrizte nyáját, mint felkenetése előtt. Azonban új ihletéssel szerezte énekeit és játszott hárfáján. Gazdag és változatos szépségű táj bontakozott ki a szeme előtt. (…)

Dávid ifjúsága szépségében és erejében előkészült a magas tisztség elfoglalására. Képességeit – mint Istentől kapott értékes ajándékokat – arra használta fel, hogy magasztalja az Adományozó dicsőségét. A szemlélődésre és elmélkedésre kínálkozó alkalmak bölcsességgel és kegyességgel gazdagították, amely kedvessé tette őt Isten és az angyalok előtt. Míg szemlélte Teremtője tökéletességét, tisztább fogalmat nyert Istenről. Sok kérdés, igazság megvilágosodott előtte, a nehézségek és bonyodalmak átláthatóvá és egyszerűvé váltak, s az új világosság minden sugara az elragadtatott öröm újabb megnyilatkozásait, szép himnuszait váltotta ki belőle, Isten és Megváltónk dicsőségére. A szeretet, amely irányította életét, a bánat, amely körülvette, a győzelmek, amelyeket kivívott, mind hatással voltak a gondolkodására, és amikor Isten végtelen szeretetét szemlélte, amint gondot visel róla, szíve még buzgóbb imádattal és hálával telve dobogott, hangja gazdagabb dallammal csendült fel, hárfáját ujjongva pengette. A pásztorfiú erőről erőre, ismeretről ismeretre jutott, mert az Úr Lelke megnyugodott rajta. (Pátriárkák és próféták, 641–642. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor