Krisztus a boldogság forrása!

„Dicsekedjetek az Ő szent nevével, örvendezzen azoknak szíve, akik az Urat keresik.” (Krónika I. könyve 16,10)

Tömegek sóvárognak valami után, amit nem birtokolnak. Arra költik pénzüket, „ami nem kenyér” (Ésaiás könyve 55,2), és annak az eléréséért fáradoznak, ami nem tölti be vágyaikat. Az éhező, szomjas lélek továbbra is éhezni és szomjazni fog, amíg a boldogságot nem hozó élvezeteket hajszolja. Bárcsak hallgatnának Jézus szavára: „Ha valaki szomjazik, jöjjön énhozzám, és igyék!” Ha az élet vizéből iszunk, többé nem szomjazunk meg. Krisztus az élet kútfője, a béke és boldogság forrása. Dicsőítsük Istenünket nagy jóságáért, szerető kegyelméért és gyengéd részvétéért.

A fiatalok is magasztalhatják Isten nevét azáltal, hogy bemutatják kegyelmét jól rendezett életük és istenfélő beszédük által. Ha ezt teszik, természetük megszelídül, és ingerlékenységük eltűnik. (Youth’s Instructor, 1902. november 6.)

A legboldogabb az a szív, amelyben Krisztus lakozik. Legboldogabb az az otthon, amelynek uralkodó alapelve az istenfélelem. Abban a műhelyben, ahol Krisztus égi békéje és jelenléte időzik, a munkások a legmegbízhatóbbak, hűségesek és tevékenyek. Meglátszik rajtuk Isten szeretete és a valódi istenfélelem. (48. levél, 1897)

Ezen a világon nincs vigasztalás és boldogság Jézus nélkül, ezért fogadjuk el és ismerjük el Őt Barátunknak és Megváltónknak. Jézusban határtalan gyönyörűségekre találunk. Bárcsak mindnyájan úgy élnénk e rövid próbaidő alatt, hogy Megváltónkkal uralkodhassunk majd az örökkévalóság végtelen korszakain át! (Youth’s Instructor, 1903. február 12.)

*****

Ha Krisztus a szívünkben lakozik hit által, akkor boldogok leszünk, s lelkünk betelik dicsérettel és örömmel. (Youth’s Instructor, 1892. október 13.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor