Egy recept minden betegség meggyógyítására

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek.” (Máté evangéliuma 11,28)

Isten gyógyító ereje áthatja az egész természetet. Ha egy fába belevágnak, ha egy ember megsérül vagy eltörik egy csontja, a természet, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Még mielőtt szükség lenne rájuk, a gyógyító tényezők készenlétben állnak, és amint megsérül egy testrészünk, a szervezet minden erejét megfeszíti, mindent megtesz a sérülés helyreállítása érdekében. Így van a lelki életben is. Mielőtt a bűn miatt szükség lett volna rá, Isten már gondoskodott gyógyszerről. Mindazokat, akik engedtek a kísértésnek, megsebesítette, összezúzta az ellenség, azonban ahol feltűnik a bűn, ott Megváltónk is megjelenik. (Nevelés, 113. o.)

Ha elfogadjuk az evangéliumot a maga tisztaságában és erejében, meggyógyít bennünket a bűn által okozott betegségeinkből. Feltámad számunkra az igazság napja, gyógyulás lesz a szárnyai alatt (Malakiás könyve 4,2).

Megelevenítő erő az a szeretet, amelyet Krisztus áraszt egész lényünkre. Minden életfontosságú szerv+D132ünket, agyunkat, szívünket és idegeinket átjárja gyógyító érintése. Lényünk legmagasabb rendű erői felélednek Őáltala. Megszabadítja lelkünket a bűntől, szomorúságtól és gondtól, amelyek megsemmisítik életerőnket. Nyomában derű és lelki nyugalom támad. Olyan örömet kelt a lelkünkben, amelyet földi hatalom meg nem semmisíthet: a Szentlélek általi örömet, egészséget, és életet adó boldogságot.

Megváltónk szavai orvosi receptet kínálnak a testi, lelki és szellemi betegségek meggyógyítására: „Jöjjetek énhozzám… és én nyugalmat adok a lelketeknek!” Bár a saját helytelen tetteink által zúdítjuk magunkra a szenvedéseket, Jézus könyörülő szánalommal tekint ránk. Nála segítséget találhatunk. Nagy dolgokat cselekszik azokért, akik bíznak Őbenne.

Ha kitárnánk lelkünk ablakát a menny felé, és értékelnénk Isten ajándékait, ránk áradna a gyógyító erő. (The Ministry of Healing, 115–116. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor