A megbocsátás gyógyulást hoz

„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről, aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (103. Zsoltár 2–3)

Megváltónk szolgálata testi-lelki gyógyulást eredményezett. Az általa tanított evangélium a lelki élet és fizikai gyógyulás üzenete volt, a bűnből való szabadítást és a betegségek gyógyítását összekapcsolta. Ugyanezt az üzenetet bízta a keresztény orvosra, aki Krisztussal együtt munkálkodva enyhítheti embertársai fizikai és lelki bajait. A betegek számára a kegyelem követének kell lennie a gyógyítónak, aki orvosságot hoz a szenvedők legyengült testének és bűnbeteg lelkének. (The Ministry of Healing, 111. o.)

Amikor a szegény gutaütöttet ahhoz a házhoz vitték, ahol Jézus tanított, nagy tömeg volt az ajtónál, lehetetlenné téve a bejutást, a közeledést Megváltónkhoz. Azonban a hit és a remény felébredt a szegény szenvedő beteg szívében, ezért azt javasolta barátainak, hogy vigyék a ház hátsó oldalához, bontsák fel a tetőt, és eresszék le őt a Megváltó elé. Javaslatát végrehajtották. A beteg a hatalmas Gyógyító előtt feküdt, gyógyulása érdekében megtették mindazt, amit emberek megtehettek. Jézus tudta, hogy a beteg gyötrődik a bűnei miatt, és először ettől a tehertől kell megszabadulnia. Megváltónk a leggyengédebb részvétet kifejező szavakkal, szeretettel szólt hozzá, nem mint egy idegenhez, sőt nemcsak mint barátjához, hanem mint akit éppen akkor fogadtak be Isten családjába: „Fiam, bízzál, megbocsáttattak neked a te bűneid.” (Máté evangéliuma 9,2)

Sokan többet szenvednek lelki, mint testi betegségeik miatt, és addig nem találnak enyhülést, amíg nem jönnek Jézushoz, az élet forrásához. Akkor megszűnik a fáradtság, csüggesztő magány és elégedetlenség. A megelégedettség öröme lelküknek életet, testüknek egészséget és erőt ad. (Bizonyságtételek, IV. köt., 579. o.)

Krisztus ma is átérzi minden szenvedő beteg fájdalmait. Ő az, aki valósággal így szólhat minden beteghez: „Gyógyulj meg!”, majd megparancsolja a szenvedőnek: „Menj el, és többé ne vétkezzél!” (Youth’s Instructor, 1898. december 29.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor