Egészség és boldogság

„Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök, azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik.” (16. Zsoltár 8–9)

Húzódjunk olyan közel Istenhez, hogy helyeselhessük mindazt, ami jó, és gazdagon teremjük az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására (Filippi levél 1,11). Szívünket hangoljuk hálára és dicséretre. Ismerjük fel a kapott áldásokat, és emlékezzünk meg Teremtőnkről, aki ezt mondta: „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem.” (50. zsoltár 23)

Mindenkinek kötelessége, hogy ápolja a derűs lelkületet – ahelyett, hogy csak bánkódna és a gondjain töprengene. A bajokon rágódva sokan nyomorulttá teszik magukat, beteges képzelődésük által feláldozva egészségüket és boldogságukat is. Vannak olyan dolgok a környezetükben, amelyek nem kellemesek, és emiatti elégedetlenségüket állandóan mogorva arckifejezésük is kifejezi. Ezek a lehangoló érzések egészségi szempontból nagy kárt okoznak, mert gátolják az emésztési folyamatot, akadályozzák az egészséges táplálkozást. A szomorúság és az aggodalom egyetlen bajt sem tud orvosolni, s emellett nagy kárt okozhat – de a vidámság és reménység beragyogja mások ösvényét is, azért „élet azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek egészség” (Példabeszédek könyve 4,22).

Jézus Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa eredeti szépségébe a világot, amelyet a bűn tönkretett. Az új Földön nem lesz bűn és betegség, az emberi test visszanyeri teremtéskori, eredeti tökéletességét, és Urunk szeplőtelen képmását viseljük majd. A keresztényi jellem fejlődése erre a célra irányul, fokozatosan haladva a tökéletesség és ezen szépségek felé.

Ha szívünk átalakul elménk megújulása által, a Lélek kegyelmi ajándékai meglátszanak arcunkon, amely kifejezi a finomságot, gyengédséget, békét, jóakaratú segítőkészséget, és a tiszta, gyengéd szeretetet, amely a szívünkben uralkodik.

Adjunk hálát mindenért Istennek! (The Signs of the Times, 1885. február 2.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor